Ngâm Lá Kèm Trong Dung Dịch Chứa 0 1 Mol Cuso4 Phản Ứng Xong Thấy Khối Lượng Lá Kẽm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

ngâm một lá Zn vào hỗn hợp CuSO4 sau đó 1 thời gian đem lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2 g . Vậy khối lượng Zn phản bội ứng là bao nhiêu?


*

Gọi x là số mol của Zn ta có

(Zn+CuSO_4 ightarrow ZnSO_4+Cu)

65x 64x

(65x-64x=0.2)

(x=0.2left(mol ight))

(m_Zn=n imes M=0.2 imes65=13left(g ight))

Vậy trọng lượng Zn phản nghịch ứng là 13(g)


*

Ngâm một lá Zn trong 100ml hỗn hợp AgNO3 0,1M, kế tiếp lấy tkhô hanh Zn ra rồi cho tiếp tục hỗn hợp HCl vào hỗn hợp vừa nhận được thì không thấy hiện tượng kỳ lạ gì. Hỏi khối lượng lá Zn tăng hay giảm bao nhiêu gam so với ban đầu:

A.

Bạn đang xem: Ngâm lá kèm trong dung dịch chứa 0 1 mol cuso4 phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm

Tăng 0,755g.

B. Giảm 0,567g.

C. Tăng 2,16g.

D. Tăng 1,08g.


Đáp án A

Vì Lúc cho HCl vào dung dịch vừa nhận được không thấy hiện tượng lạ gì yêu cầu trong dung dịch không thể Ag+

*

Do kia Ag+ đang bội nghịch ứng hết với Zn.

*


Nhúng thanh Zn vào dung dịch C u S O 4 . Sau một thời hạn, cân nặng hỗn hợp tăng 0,2 gam đối với trọng lượng hỗn hợp ban sơ. Kân hận lượng Zn đã bội phản ứng là

A. 6,5 gam

B. 9,75 gam

C. 13 gam

D. 7,8 gam


Ngâm một lá sắt trong hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn làm phản ứng mang lá sắt ra rửa nhẹ có tác dụng khô, đem cân nặng thấy khối lượng tạo thêm 1,6 gam. Kăn năn lượng Cu còn trên lá sắt là bao nhiêu gam?

A. 12,8 gam

B. 8,2 gam

C. 6,4 gam

D. 9,6 gam


Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn bội nghịch ứng lấy lá Fe ra cọ nhẹ cùng làm thô, lấy cân nặng thấy trọng lượng tạo thêm 1,6 gam. Khối hận lượng Cu dính trên lá Fe là:

A. 12,8 gam.

B. 8,2 gam.

C. 6,4 gam.

D. 9,6 gam.

Xem thêm:


Chọn A.

sắt + Cu2+ → Fe2+ + Cu

x mol x mol

⇒ mlá thép tăng = mCu - mFe

⇔ 1,6 = 64x - 56x ⇒ x = 0,2 mol.

⇒ mCu = 0,2.64 = 12,8 gam.


Ngâm một lá Fe gồm khối lượng 100 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời hạn rước lá sắt rửa sạch, sấy thô cân nặng lại thấy nặng trĩu 100,4 gam, Giả sử cục bộ sắt kẽm kim loại có mặt đông đảo phụ thuộc vào sắt. Khối hận lượng FeSO4 có trong dung dịch sau làm phản ứng là:

A. 3,2 gam .

B. 6,4 gam.

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam.


Đáp án C

nCuSO4 = 0,2. 0,5 = 0,1 (mol) ; Hotline nsắt làm phản ứng = x (mol)

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Theo PTHH 56x 64x

Khối hận lượng kim loại tăng ∆ = (64x -56x)= 8x (g)

Theo đề bài xích ∆m tăng = ( 100,4 -100) = 0,4 (g)

=> 8x = 0,4

=> x = 0,05 (mol)

=> mFeSO4 = 0,05. 152 = 7,6 (g)


Ngâm một lá sắt bao gồm khối lượng 100 gam trong 200 ml hỗn hợp CuSO40,5M một thời gian mang lá Fe ra cọ sạch sẽ, sấy khô cân nặng lại thấy nặng trĩu 100,4 gam. Giả sử cục bộ kim loại ra đời hầu hết bám vào thanh hao sắt. Khối hận lượng FeSO4tất cả vào dung dịch sau phản ứng là

A. 3,2 gam

B. 6,4 gam

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam


Đáp án C

Ta cớ pứ: Fe + Cu2+→ Fe2++ Cu.

Đặt nFepứ= a ⇒ nCu = a.

⇒ mCu– mFe pứ= 0,4Û8a = 0,8Ûa = 0,05.

⇒ mFeSO4 = 0,05×152 = 7,6 gam


Ngâm một lá Fe có cân nặng 100 gam vào 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,5M một thời hạn lấy lá Fe ra cọ sạch sẽ, sấy khô cân nặng lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử toàn thể kim loại hiện ra đông đảo bám vào thanh Fe. Khối hận lượng FeSO4 tất cả vào dung dịch sau phản nghịch ứng là

*

*

*

*


Ngâm một lá đồng vào 500 g dd AgNO3 17%, sau một thời gian lấy lá đồng ra cọ nhẹ làm cho thô, cân lại thấy trọng lượng lá đồng tăng thêm 30,4 g . Tính C% của những hỗn hợp sau phản bội ứng ?


Ngâm một lá kẽm trong 25,5 gam hỗn hợp muối hạt AgNO3 20% cho đến khi bội nghịch ứng kết thúc