NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Biến đổi thứ hai: từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Sin-ga-po, Thái Lan, Malaixia… Đặc biệt, Sin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng các nước phát triển nhất thế giới.

Bạn đang xem: Những biến đổi của đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.


*

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước thực dân Phương Tây. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền và tiến hành cuộc đấu tranh chống sự xâm lược trở lại của các nước đế quốc. Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập…

Sau khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á đi vào con đường phát triền kinh tế văn hóa và đến cuối những năm 70 của thế kỉ XX nề kinh tế nhiều nước Đông Nam Á có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao như Singapo trở thành con rồng Châu Á, Ma laixia, Thái Lan…

Từ 1967 một số nước Đông Nam Á như Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan đã lập ra tổ chức ASEAN để cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

Tuy nhiên phải đến đầu những năm 90 khi thế giới bước vào thời kỳ sau “Chiến tranh lạnh” và vấn đề Campuchia được giải quyết một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. Tình hình chính trị kinh tế khu vực được cải thiện, sự tham gia của các nước trong một tôt chức thống nhất và chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình ổn định để cùng nhau phát triển.

Trong các biến đổi trên thì việc giành độc lập của các nước Đông Nam Á là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế văn hóa, chính trị xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.

Xem thêm: "Let'S Make A Deal Là Gì ? Make A Deal Là Gì


Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

Đáp án A


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10


Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023


Câu hỏi: Biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lậpB. Sự ra đời khối ASEANC. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU

Đáp án A.

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu.Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành đuợc độc lập ở những mức độ khác nhau. Việc giành được độc lập tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).


Câu hỏi: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Quan hệ hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và EU được mở rộng

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh

C. Sự mở rộng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

D. Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập

Đáp án D.

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là những nước thuộc địa trở thành những quốc gia độc lập. Độc lập là điều kiện tiên quyết để có những biến đổi tiếp theo.


Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?