Ở BỀ MẶT MỘT CHẤT LỎNG CÓ HAI NGUỒN PHÁT SÓNG KẾT HỢP S1 VÀ S2 CÁCH NHAU 20CM

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại mặt phẳng một chất lỏng bao gồm hai nguồn phạt sóng phối kết hợp S1 với S2 biện pháp nhau 20centimet. Hai mối cung cấp này xê dịch theo phương trẳng đứng tất cả phương trình theo thứ tự làu1= 5cos(40πt) milimet vàu1= 5cos(40πt +π) mm.Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực to trên đoạn trực tiếp S1S2 (xung quanh 2 mối cung cấp nếu có)là:

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8


*

Đáp án: C

HD Giải: λ = 80 2 π 40 π =4cm

Hai mối cung cấp ngược trộn, cần điểm dao động cùng với biên độ cực to đề xuất thỏa mãn: d2 – d1 = (k + 0,5)λ

Số điểm dao động cùng với biên độ cực đại trên đoạn trực tiếp S1S2 thỏa mãn điều kiện:

-AB λ)

-20

-5,5

Suy ra bên trên S1S2 gồm 10 cực đạiỞ mặt phẳng một hóa học lỏng tất cả nhì nguồn phát sóng kết hợp S1 cùng S2 biện pháp nhau 20cm. Hai nguồn này xê dịch theo phương thơm trực tiếp đứng bao gồm phương thơm lần lượt là u1 = 5cos40πt(mm) và u2 = 5cos(40πt +π)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm xê dịch cùng với biên độ cực lớn bên trên đoạn trực tiếp S1S2 là

A. 9

B. 11

C. 10

D.8


Ở bề mặt một chất lỏng gồm nhị mối cung cấp phát sóng kết hợp S 1 cùng S 2 biện pháp nhau trăng tròn cm. Hai nguồn này xấp xỉ theo pmùi hương trẳng đứng có phương thơm trình lần lượt là u 1 = 5 cos 40 π t ( m m ) và u 2 = 5 cos ( 40 π t + π ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực to bên trên đoạn trực tiếp S 1 S 2 là

A. 11

B. 9

C.

Bạn đang xem: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp s1 và s2 cách nhau 20cm

10

D. 8


sinh hoạt mặt phẳng một hóa học lỏng gồm hai nguồn sóng phối hợp S 1 , S 2 giải pháp nhau đôi mươi centimet. Hai mối cung cấp này dao động theo pmùi hương trực tiếp đứng gồm phương trình theo thứ tự là u 1 =5cos40 π t (mm) cùng u 2 = 5cos(40 π t + π )(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Số điểm giao động cùng với biên độ cực lớn bên trên đoạn thẳng S 1 S 2 là

A. 11. B. 9. C.10. D. 8.


Ở bề mặt một chất lỏng có nhì mối cung cấp phát sóng phối kết hợp S1 và S2 biện pháp nhau 25 cm. Hai nguồn này xấp xỉ theo pmùi hương trực tiếp đứng bao gồm phương trình thứu tự là u1 = 4cos40πt milimet với u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động ới biên độ cực to trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 10.

B. 11.

C. 12.

D. 13.


Ở mặt phẳng một hóa học lỏng gồm hai mối cung cấp phạt sóng kết hợp S1 cùng S2 biện pháp nhau đôi mươi centimet. Hai nguồn này xấp xỉ theo pmùi hương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) với u2 = 5cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm bên trên S1S2, hotline I là trung điểm của S1S2, M ở phương pháp I một đoạn 3 centimet vẫn xấp xỉ với biên độ

A. 0 mm.

B. 5 mm.

Xem thêm: Nsnd Thanh Hoa Bao Nhiêu Tuổi ? Diễn Viên Thanh Hoa

C. 10 mm.

D. 2,5 mm.


Tại bề mặt một chất lỏng có hai mối cung cấp phạt sóng phối hợp S1 với S2 phương pháp nhau 20 cm. Hai mối cung cấp này giao động theo pmùi hương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u 1 = 5 cos 40 π t (mm) và u 2 = 5 cos ( 40 π t + π ) mm. Tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng là 80 cm/s. Xét những điểm bên trên S1S2, Call I là trung điểm của S1S2, M nằm biện pháp I một quãng 3 cm đã xấp xỉ cùng với biên độ:

A. 0 mm

B. 5 mm

C. 10 mm

D. 2,5 mm


Tại mặt phẳng một chất lỏng gồm nhì mối cung cấp phạt sóng phối kết hợp S1 và S2 phương pháp nhau 20 centimet. Hai mối cung cấp này xê dịch theo phương trực tiếp đứng có pmùi hương trình theo thứ tự là u1 = 5cos40πt (mm) với u2 = 5cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Xét những điểm trên S1S2, Điện thoại tư vấn I là trung điểm của S1S2, M ở bí quyết I một quãng 3 centimet đã xê dịch với biên độ

A. 0 mm

B. 5 mm

C. 10 mm

D. 2,5 mm


Ở bề mặt một chất lỏng gồm nhị mối cung cấp phân phát sóng kết hợp A với B cách nhau đôi mươi cm. Hai mối cung cấp này xấp xỉ theo phương thẳng đứng bao gồm phương trình theo lần lượt là u A = 5 cos ( 40 πt ) milimet và u B = 5 cos ( 40 πt + π ) mm . Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 70 cm/s. Số điểm dao động cùng với biên độ cực tè bên trên đoạn thẳng AB là:

A. 8.

B.9.

C.11.

D. 10.


Tại mặt phẳng một chất lỏng gồm nhì mối cung cấp phát sóng phối hợp A với B giải pháp nhau đôi mươi cm. Hai nguồn này dao động theo phương thơm thẳng đứng tất cả phương trình theo lần lượt là: u A = 5 cos ( 40 π t ) milimet cùng u B = 5 cos ( 40 π t + π ) mm. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt hóa học lỏng là 70 cm/s. Số điểm xấp xỉ cùng với biên độ rất tiểu trên đoạn thẳng AB là: