Ở MẶT THOÁNG CỦA MỘT CHẤT LỎNG CÓ HAI NGUỒN SÓNG KẾT HỢP A VÀ B CÁCH NHAU 10CM

Câu 87576: Tại mặt nháng của một hóa học lỏng gồm nhì nguồn kết hợp A, B biện pháp nhau 10 cm, giao động theo phương thơm trực tiếp đứng cùng với pmùi hương trình theo thứ tự là uA = 3cos(40πt + π/6) (cm); uB = 4cos(40πt + 2π/3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một mặt đường tròn tất cả chổ chính giữa là trung điểm của AB, ở trên mặt nước, tất cả bán kính R = 4 cm. Số điểm xê dịch với biên độ 5 centimet bao gồm trên tuyến đường tròn là

A.

Bạn đang xem: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 10cm

34

B.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Tình Yêu Chân Chính, Thế Nào Là Tình Yêu Chân Chính

36

C. 30

D. 32


Giải bỏ ra tiết:

*

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát