Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 20cm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại khía cạnh nhoáng của một hóa học lỏng bao gồm nhì mối cung cấp sóng kết hợp A và B bí quyết nhau 20cm, xê dịch theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = 2cos40πt với uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bởi mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt hóa học lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB ở trong phương diện thoáng chất lỏng. Số điểm giao động với biên độ cực to bên trên đoạn AM là


*

THAM THẢO

*

Ở khía cạnh thoáng của một hóa học lỏng bao gồm nhị mối cung cấp sóng phối hợp A với B giải pháp nhau trăng tròn cm, giao động theo pmùi hương thẳng đứng với pmùi hương trình u A = 2 cos 40 π t với u B = 2 cos ( 40 π t + π ) (uA và uB tính bởi milimet, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB nằm trong phương diện loáng chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực đại bên trên đoạn BM là:

A.

Bạn đang xem: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 20cm

20

B. 17

C. 19

D. 18


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh loáng của một hóa học lỏng bao gồm nhì nguồn sóng phối kết hợp A và B giải pháp nhau đôi mươi centimet, xấp xỉ theo pmùi hương trực tiếp đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bởi mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB trực thuộc khía cạnh loáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

A. 18.

B. 20.

C. 19.

D. 17.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh thoáng của một hóa học lỏng tất cả nhì mối cung cấp sóng phối hợp A và B cách nhau 20 centimet, dao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình u A =2cos40πt và u B =2cos(40πt+π) ( u A cùng u B tính bằng mm, t tính bởi s). Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB nằm trong phương diện nháng chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực đại bên trên đoạn BM là

A. 19

B. 18

C. 20

D. 17


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại mặt nhoáng của một hóa học lỏng có nhị nguồn sóng phối hợp A và B biện pháp nhau trăng tròn centimet, xê dịch theo phương thơm trực tiếp đứng cùng với phương thơm trình uA = 2cos40πt milimet cùng uB = 2cos(40πt + π) milimet . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB trực thuộc khía cạnh nhoáng chất lỏng. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực to trên đoạn BM là

A. 18.

B. 19.

C.

Xem thêm:

20.

D. 21.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Ở mặt nháng của một hóa học lỏng tất cả hai nguồn sóng kết hợp A cùng B phương pháp nhau 20centimet, xấp xỉ theo phương thơm thẳng đứng cùng với phương thơm trình uA = 2cos40pt và uB = 2cos(40pt + p) (uA với uB tính bởi milimet, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB nằm trong phương diện loáng hóa học lỏng. Số điểm xê dịch cùng với biên độ cực tiểu bên trên đoạn BM (không tính điểm B nếu như có) là

A. 19

B. 18

C. 20

D. 17


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh loáng của một hóa học lỏng gồm nhị mối cung cấp sóng phối kết hợp A với B phương pháp nhau trăng tròn cm, giao động theo pmùi hương thẳng đứng cùng với phương thơm trình u A = 2cos40 π t với u B = 2cos(40 π t + π )( u 1 cùng u 2 tính bằng milimet, t tính bằng s). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB trực thuộc phương diện nháng của hóa học lỏng. Hỏi số điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực đại trên đường chéo BM của hình vuông là bao nhiêu ?


Lớp 12 Vật lý
1
0

Ở mặt nháng của một hóa học lỏng bao gồm nhì nguồn sóng kết hợp A cùng B cách nhau 20 centimet, giao động theo phương thơm thẳng đứng với phương trình u A = u B = 4cos(40πt) cm. Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. xét hình thoi BMNA tất cả AB = BN trực thuộc phương diện nhoáng chất lỏng. xác định số điểm giao động với biên độ rất đai trên đoạn AM.

A.19 điểm

B.18 điểm

C.17 điểm

D.16 điểm


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh nháng của một hóa học lỏng có hai mối cung cấp sóng kết hợp A cùng B phương pháp nhau 20 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = a1cos(40πt + π/3) và uB = a2cos(40πt – π/6) (uA cùng uB tính bằng cm, t tính bằng s). Dao động của phần tử đồ hóa học tại M cách A và B thứu tự 12 centimet và 16 centimet tất cả biên độ cực tiểu. Biết giữa M và đường trung trực còn tồn tại nhị hàng cực lớn không giống. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là

A. 35,56 cm/s

B. 29,09 cm/s

C. 45,71 cm/s

D. 60,32 cm/s


Lớp 12 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh loáng của một chất lỏng tất cả hai nguồn sóng kết hợp A cùng B biện pháp nhau đôi mươi centimet, dao động theo phương thơm trực tiếp đứng cùng với phương thơm trình uA = a1cos(40πt + π/3) cùng uB = a2cos(40πt – π/6) (uA với uB tính bởi cm, t tính bởi s). Dao động của thành phần đồ vật hóa học trên M phương pháp A và B theo lần lượt 12 centimet và 16 cm tất cả biên độ cực tiểu. Biết giữa M với con đường trung trực còn có nhị hàng cực đại không giống. Tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng là

A. 35,56 cm/s.

B. 29,09 cm/s.

C. 45,71 cm/s.

D. 60,32 cm/s.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)