Ở MỘT LOÀI THỰC VẬT GEN A QUY ĐỊNH THÂN CAO TRỘI HOÀN TOÀN SO VỚI GEN A QUY ĐỊNH THÂN THẤP

Câu hỏi: Một loại thực đồ dùng, gene A biện pháp thân cao trội hoàn toàn đối với ren a biện pháp thân phải chăng, ren B lý lẽ trái tròn trội hoàn toàn so với gene b luật pháp quả lâu năm. Các cặp gene này nằm trong và một cặp truyền nhiễm dung nhan thể. Trong một phép lai (P) fan ta nhận được F1​ bao gồm tỉ lệ: 31% cao, tròn : 44% cao, nhiều năm : 19% tốt, tròn : 6% rẻ, dài. Cho biết không có bỗng dưng trở thành xẩy ra. Nếu đem thốt nhiên một cây cao, tròn làm việc F1​ thì Phần Trăm chạm chán cây dị phù hợp nhị cặp gen là:A.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật gen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp

12/31B. 3/8C. 15/31D. 25/31
Phương thơm pháp giải:
Cách 1: Xác định quy giải pháp di truyền, kiểu dáng ren của Phường, tần số HVG ví như gồm.Bước 2: Tính tỉ trọng cao, tròn dị phù hợp 2 cặp genBước 3: Tính Xác Suất đề bài xích yêu cầuGiải chi tiết:F1​ bao gồm 4 nhiều loại giao diện hình → P đựng cả a và bTỉ lệ cao/ thấp = 3/1 → Aa × AaTỉ lệ tròn/ dài = 1/1 → Bb × bbTa thấy tỉ lệ các vẻ bên ngoài hình ≠ (3:1)(1:1) → Các cặp gen thuộc nằm ở 1 cặp NST.Tỉ lệ $dfracabab=0,06=underlineab imes 0,5underlineab=0,06 o lớn underlineab=0,12→ P: $dfracAbaB imes dfracAbab;f=24\%khổng lồ dfracABab+dfracAbaB=0,12underlineAB imes 0,5underlineab+0,38underlineaB imes 0,5underlineAb=0,25$ Nếu rước thốt nhiên một cây cao, tròn sống F1​ thì phần trăm gặp gỡ cây dị vừa lòng hai cặp gen là: 0,25/ 0,31 = 25/31.

Xem thêm: Lý Thuyết Bảo Vệ Sự Đa Dạng Thực Vật Là Gì ? Đa Dạng Thực Vật Là Gì


*

*

*

*

Một loại thực đồ gia dụng tất cả gene A biện pháp thân cao trội hoàn toàn so với gen a biện pháp thân thấp; Gen B chính sách hoa đỏ trội trọn vẹn so với b quy...
*

Một loại thực thứ, alen A hiện tượng thân cao trội trọn vẹn đối với alen a pháp luật thân phải chăng, alen B luật pháp trái ngọt trội trọn vẹn đối với alen b...
Một loại thực đồ dùng, alen A biện pháp thân cao trội trọn vẹn đối với alen a chính sách thân thấp; alen B chính sách trái ngọt trội trọn vẹn đối với alen b...
Ở một loài thực vật dụng, alen A qui định thân cao trội trọn vẹn so với alen a cách thức thân phải chăng, alen B luật quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b...
Parts of this site powered by XenForo add-ons from DragonByte™©2011-2021 DragonByte Technologies Ltd.(Details)
Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết