ở một loài thực vật gen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp

Câu hỏi: Một loại thực đồ dùng, gene A biện pháp thân cao trội hoàn toàn đối với ren a biện pháp thân phải chăng, ren B lý lẽ trái tròn trội hoàn toàn so với gene b luật pháp quả lâu năm. Các cặp gene này nằm trong và một cặp truyền nhiễm dung nhan thể. Trong một phép lai (P) fan ta nhận được F1​ bao gồm tỉ lệ: 31% cao, tròn : 44% cao, nhiều năm : 19% tốt, tròn : 6% rẻ, dài. Cho biết không có bỗng dưng trở thành xẩy ra. Nếu đem thốt nhiên một cây cao, tròn làm việc F1​ thì Phần Trăm chạm chán cây dị phù hợp nhị cặp gen là:A.

Bạn đang xem: ở một loài thực vật gen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp

12/31B. 3/8C. 15/31D. 25/31
Phương thơm pháp giải:
Cách 1: Xác định quy giải pháp di truyền, kiểu dáng ren của Phường, tần số HVG ví như gồm.Bước 2: Tính tỉ trọng cao, tròn dị phù hợp 2 cặp genBước 3: Tính Xác Suất đề bài xích yêu cầuGiải chi tiết:F1​ bao gồm 4 nhiều loại giao diện hình → P đựng cả a và bTỉ lệ cao/ thấp = 3/1 → Aa × AaTỉ lệ tròn/ dài = 1/1 → Bb × bbTa thấy tỉ lệ các vẻ bên ngoài hình ≠ (3:1)(1:1) → Các cặp gen thuộc nằm ở 1 cặp NST.Tỉ lệ $dfracabab=0,06=underlineab imes 0,5underlineab=0,06 o lớn underlineab=0,12→ P: $dfracAbaB imes dfracAbab;f=24\%khổng lồ dfracABab+dfracAbaB=0,12underlineAB imes 0,5underlineab+0,38underlineaB imes 0,5underlineAb=0,25$ Nếu rước thốt nhiên một cây cao, tròn sống F1​ thì phần trăm gặp gỡ cây dị vừa lòng hai cặp gen là: 0,25/ 0,31 = 25/31.

Xem thêm: Lý Thuyết Bảo Vệ Sự Đa Dạng Thực Vật Là Gì ? Đa Dạng Thực Vật Là Gì


*

*

*

*

Một loại thực đồ gia dụng tất cả gene A biện pháp thân cao trội hoàn toàn so với gen a biện pháp thân thấp; Gen B chính sách hoa đỏ trội trọn vẹn so với b quy...
*

Một loại thực thứ, alen A hiện tượng thân cao trội trọn vẹn đối với alen a pháp luật thân phải chăng, alen B luật pháp trái ngọt trội trọn vẹn đối với alen b...
Một loại thực đồ dùng, alen A biện pháp thân cao trội trọn vẹn đối với alen a chính sách thân thấp; alen B chính sách trái ngọt trội trọn vẹn đối với alen b...

Xem thêm: Chồng Lê Bê La Là Ai


Ở một loài thực vật dụng, alen A qui định thân cao trội trọn vẹn so với alen a cách thức thân phải chăng, alen B luật quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b...
Parts of this site powered by XenForo add-ons from DragonByte™©2011-2021 DragonByte Technologies Ltd.(Details)

Chuyên mục: GIÁO DỤC