ÔN TẬP CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 7 CÂU HỎI ÔN TẬP

Mục lục

Xem toàn cục tư liệu Lớp 7: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán thù 7 Ôn tập cmùi hương 1 (Câu hỏi – Bài tập) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tập giỏi tân oán 7 để giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng tư duy hợp lý và phải chăng với hòa hợp xúc tích và ngắn gọn, hiện ra kỹ năng áp dụng kết thức toán thù học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 1. Nêu ba cách viết của số hữu tỉ và màn biểu diễn số hữu tỉ kia bên trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 7 câu hỏi ôn tập

Lời giải

– Ba giải pháp viết số hữu tỉ là:

*

– Biểu diễn số hữu tỉ
trên trục số:

Chia đoạn trực tiếp đơn vị (đoạn tự điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần cân nhau, đem một đoạn làm cho đơn vị new thì đơn vị chức năng mới bởi 01/05 đơn vị cũ.

⇒ Số hữu tỉ được màn biểu diễn do điểm M nằm bên trái điểm 0 với cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị chức năng new.

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán thù 7 tập 1): 2. Thế như thế nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Số hữu tỉ như thế nào ko là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

– Số hữu tỉ to hơn 0 Gọi là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ nhỏ tuổi hơn 0 Call là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 3. Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được xác định ra làm sao ?

Lời giải

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách tự điểm x cho tới điểm 0 trên trục số.

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy thừa với số nón thoải mái và tự nhiên của một số hữu tỉ.

Lời giải

Lũy vượt bậc n của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu xn , là tích của n thừa số x (n là một số thoải mái và tự nhiên to hơn 1)

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán thù 7 tập 1): 5. Viết bí quyết :

– Nhân hai lũy vượt cùng cơ số.

– Chia nhì lũy thừa cùng cơ số khác 0.

– Lũy quá của một lũy vượt.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy quá của một thương thơm.

Xem thêm: Hồ Tinh Bột Là Gì - Chuyên Đề Thuốc Thử Hồ Tinh Bột


Lời giải

– Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: xm . xn = x(m+n)

– Chia nhị lũy vượt thuộc cơ số khác 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy vượt của một lũy thừa: (xm )n = x(m.n)

– Lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . yn

– Lũy vượt của một thương:

*

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Thế như thế nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

Lời giải

Thương của phép phân chia số hữu tỉ x mang đến số hữu tỉ y (y ≠ 0) Hotline là tỉ số của nhị số x với y, kí hiệu là

*
tốt x : y

Ví dụ:

*

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 7. Tỉ lệ thức là gì ? Phát biểu đặc điểm cơ bạn dạng của tỉ trọng thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số cân nhau.

Lời giải

– Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

– Tính chất cơ phiên bản của tỉ lệ thành phần thức:

Nếu thì ad=bc

– Tính chất của dãy tỉ số bởi nhau:

*

(Giả thiết những tỉ số đều sở hữu nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán thù 7 tập 1): 8. Thế như thế nào là số vô tỉ ? Cho ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Tân oán 7 tập 1): 9. Thế như thế nào là số thực ? Trục số thực ?

Lời giải

– Số hữu tỉ cùng số vô tỉ được call thông thường là số thực.

– Các điểm màn biểu diễn số thực sẽ tủ đầy trục số.

⇒ Trục số còn gọi là trục số thực:


*

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán thù 7 tập 1): 10. Định nghĩa cnạp năng lượng bậc hai của một số trong những ko âm.

Lời giải

Cnạp năng lượng bậc nhì của một vài a không âm là số x làm thế nào cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): Thực hiện tại phép tính (bằng phương pháp hợp lý ví như có thể)

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 97 (trang 49 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

*

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = <(-2,5) . (-4) > . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

*

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm y biết:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính quý giá biểu thức

*

Lời giải:

*

*

Bài 100 (trang 49 SGK Toán thù 7 Tập 1): Mẹ bạn Minch gửi tiết kiệm ngân sách 2 triệu đồng theo thể thức “bao gồm kì hạn 6 tháng”.

Hết thời hạn 6 mon bà mẹ bạn Minc được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi suất các tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 mon là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400 : 6 = 10400 (đ)

Lãi suất hàng tháng của núm thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này :

*

Bài 101 (trang 49 SGK Toán thù 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2

*

Lời giải:

⇒ x = 2,5 hoặc x = -2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| > 0 yêu cầu không vĩnh cửu x để |x| = -1,2.

c) |x| + 0,573 = 2

⇒ |x| = 2 – 0,573

⇒ |x| = 1,427

⇒ x = 1,427 hoặc x = -1,427

*

Bài 102 (trang 50 SGK Tân oán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức
*
(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra những tỉ lệ thành phần thức sau

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 103 (trang 50 SGK Toán thù 7 Tập 1): Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu giả dụ tổng cộng lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Hotline số tiền lãi mỗi tổ được chia là x, y (đồng).

Hai tổ phân chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 tức là

*
.

Tổng số lãi là 12 800 000 tức thị x + y = 12 800 000

Theo tính chất hàng tỉ số đều nhau ta tất cả

*
= 1 600 000 (đồng)

x = 1 600 000 . 3 = 4 800 000(đồng)

y = 1600000 . 5 = 8 000 000(đồng)

Vậy số chi phí lãi mỗi tổ nhận được là 4 800 000 đồng cùng 8 000 000 đồng.

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Một shop có ba tấm vải nhiều năm tổng số 108m. Sau lúc cung cấp đi 50% tnóng đầu tiên, 2/3 tnóng vật dụng hai với ba phần tư tấm sản phẩm công nghệ bố thì số mét vải còn sót lại ở ba tấm cân nhau. Tính chiều nhiều năm từng tnóng vải vóc cơ hội đầu?

Lời giải: