Oxi Hóa 9.2 Gam Ancol Etylic Bằng Cuo

*

Bạn đang xem: Oxi hóa 9.2 gam ancol etylic bằng cuo


Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bởi CuO đun cho nóng chiếm được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol dư cùng nước. Hỗn hòa hợp này tác dụng với Na hình thành 3,36 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc). Phần trăm khối lượng ancol đang gửi biến thành axit là :


Đáp án B

Hướng dẫn

Theo mang thiết ta tất cả :

*

*


Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thu hết lượng CO2 ra đời vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là:


Xem thêm: Ông Nguyễn Văn Tuấn Mượt Là Ai Gon Xưa : **Tuấn Bán Nước **, Ông Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Mượt) Là Ai

Lên men trọn vẹn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 xuất hiện vào quá trình này được dung nạp không còn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư tạo thành 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì quý giá của m là:


Đốt cháy trọn vẹn a gam C2H5OH nhận được 0,2 mol CO2. Đốt cháy trọn vẹn b gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH chức năng cùng với b gam CH3COOH gồm xúc tác là H2SO4 sệt cùng làm cho nóng ( mang sử công suất làm phản ứng là 100%) thì nhận được số gam ete là:


Cho 2,84 gam một tất cả hổn hợp tất cả 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tính năng với một lượng Na đầy đủ nhận được 4,6 gam hóa học rắn với V lkhông nhiều khí H2 điều kiện chuẩn chỉnh.Vậy V có giá trị là:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng các thành phần hỗn hợp X có 2 ancol (gần như no, nhiều chức, mạch hsinh hoạt, có cùng số team –OH) bắt buộc hoàn toản V lkhông nhiều khí O2 chiếm được 1nửa lít khí CO2 cùng 12,6 gam H2O ( các thể tích khí đo được (đktc). Giá trị của V là: