Quá Trình Tổng Hợp Chuỗi Polipeptit

I. Khái niệm Dịch mã

- Quá trình tổng hòa hợp Prôtêin là quá trình truyền thông tin DT từ bỏ mARN lịch sự trình từ sắp xếp của các aa vào chuỗi polipeptid (Prôtêin).

Bạn đang xem: Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit

II. Cơ chế dịch mã

1. Nơi xẩy ra với thành phần tđắm đuối gia

Nơi xảy ra: Dịch mã xẩy ra nghỉ ngơi Tế bào hóa học (Lưới nội chất hạt)

Thành phần tmê mẩn gia:

- mARN (codon): có lên tiếng mã hóa aa

- Các nguyên liệu tất cả 20 loại aa tham mê gia vào quá trình trổng hòa hợp chuỗi polipeptit

- tARN

*

- Hệ enzim: hình thành link lắp aa với nhau và aa cùng với tARN

- Riboxom hoàn chỉnh (đái phần nhỏ nhắn, đái phần nhiều liên kết với nhau)

-Năng lượng ATP:

*

2. Cơ chế tổng thích hợp Prôtêin

- Gồm 2 giai đoạn:

Hoạt hóa axit aminTổng phù hợp chuỗi pôlipeptit

Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin

(aa + tARN xrightarrow< ATP> Enzlặng underbraceaa-tARN)

phức hợp

*

Giai đoạn 2: Tổng phù hợp chuỗi polypeptid

- Gồm 3 bước:

Mlàm việc đầuKéo dàichuỗi polypeptidKết thúc

*

Bước 1: Mở đầu

- Tiểu phần nhỏ xíu của Riboxom tiếp xúc cùng với mARN trên vị trí đặc hiệu (cất cỗ tía mở đầu - AUG)

- Phức hợp: aamđ- tARN khớp cùng với bộ tía mã mở đầu bên trên mARN

- Tiểu phần nhiều của riboxom vẫn phù hợp với tè phần bé→ Riboxom hoàn hảo.

Cách 2: Kéo nhiều năm chuỗi polypeptid

- Phức hợp: aa1- tARN mang đến riboxom khớp với bộ tía tiếp theo sau bên trên mARN

- Hình thành links peptid thân aamđcùng aa1

- Riboxom liên tiếp di chuyển 1 bước (=1 cỗ ba)→ những phức họp aa tARN xúc tiếp thứu tự cùng với các cỗ bố tiếp sau bên trên mARN

Cách 3: Kết thúc

- Riboxom di chuyển trên mARN đến lúc chạm mặt 1 trong những 3 bộ cha UAAhoặc UAG hoặc UGA ⇒ quá trình dịch mã giới hạn lại

- 2 tiểu phần riboxom tách bóc nhau ra. Chuỗi polypeptid được giải phóng → để hình thành protein → Chuỗi polypeptit cắt quăng quật aamđ

*Lưu ý:

-Trong dịch mã, mARN thường không đính cùng với từng riboxom riêng biệt rẽ mà bên cạnh đó gắn thêm cùng với một tổ ribôxôm (các riboxom cùng tđuổi trên mARN) =>pôliribôxôm giỏi pôlixôm =>tăng công suất tổng phù hợp protein.

- mARN có tác dụng khuôn tổng đúng theo protein sau một vài lần đang từ bỏ bỏ.

3. Kết quảvới chân thành và ý nghĩa của dịch mã

Kết quả:

- Từ một phân tử mARN trưởng thành có một riboxom tđuổi qua sẽ tạo thành một chuỗi polipeptit cấu tạo bậc 1 hoàn hảo .

- Chuỗi polipeptit sau thời điểm được tổng hợp thì thường xuyên đổi khác nhằm sinh ra các cấu trúc bậc 2, 3, 4 nhằm thực hiện những tính năng sinh học.

Ý nghĩa:

- Từ trình từ bỏ thu xếp những nucleotit trên mARN được đổi khác thành trình trường đoản cú sắp xếp các aa trong chuỗi polipeptit.

- Từ công bố di truyền trong axit nucleotit được biểu lộ thành các tính trạng thể hiện ở bên ngoài dạng hình hình.

Xem thêm:

III. Mối quan hệ củaADN → ARN → Prôtêin → tính trạng.

- Trình tự các nuclêôtit trên ADoanh Nghiệp vẻ ngoài trình từ những ribônuclêôtit bên trên mARN đề xuất phân tử mARN là bản mã sao của gene kết cấu. Enzyên ARN - pôlimeraza tách bóc 2 mạch đối chọi của ren đôi khi liên kết các ribônuclêôtit tự do thoải mái vào môi trường nội bào cùng với những nuclêôtit bên trên mạch mã nơi bắt đầu của ren theo NTBS (A-U,G-X) tạo thành phân tử mARN.

- Trình từ các ribônuclêôtit trên mARN nguyên tắc trình từ các axit amin vào prôtêin. Các ribôxôm tiếp xúc cùng với mARN sinh hoạt tế bào chất, trên từng cỗ ba mã sao nhưng ribôxôm tđuổi qua bên trên mARN, những phức hợp aa - tARN vào ribôxôm so đối mã theo NTBS nhằm đính axit amin tạo thành thành chuỗi pôlipeptit. Sau kia chuỗi pôlipeptit xuất hiện những bậc cấu trúc cao hơn nữa nhằm trở nên phân tử prôtêin gồm hoạt tính sinch học.

- Prôtêin tiến hành công dụng theo từng một số loại và biểu lộ thành tính trạng

- khi ADoanh Nghiệp thay đổi cấu trúc bởi chợt trở thành sẽ mang đến biến đổi cấu tạo của mARN và của prôtêin tương ứng rồi rất có thể kéo theo sự biến đổi tính trạng tương ứng.

*

IV. Công thức cùng bài tập

điện thoại tư vấn N là số nu gene (ban đầu)

⇒ Số ribonu trên mARN: (fracN2)

⇒Số bộ tía mã hóa trên gen = (fracN2.3)

⇒Số aa trong chuỗi polipeptid:(fracN2.3 - 1)

⇒Số aa trong phân tử protein: (fracN2.3 - 2)

1. Xác định số links peptid hình thành

*

Số aa chuỗi polypeptid:(fracN2.3 - 1)

⇒Số links peptid trong chuỗi polypeptid:(fracN2.3 - 1 - 1 = fracN6 - 2)

⇒Số links peptid vào phân tử protein:(fracN2.3 - 2 -1 = fracN6 - 3)

2. Xác định số phân tử H2O được giải phóng

- Số phân tử H2O tạo thành trong quy trình tổng đúng theo chuỗi polypeptid:(fracN2.3 - 1 - 1 = fracN6 - 2)

- Số phân tửH2O giải phóng vào quy trình tổng vừa lòng chuỗi protein:(fracN2.3 - 2 -1 = fracN6 - 3)

lấy một ví dụ 1:Một gen có 2400 nu, ren này phiên mã tổng hòa hợp mARN, phân tử ARN tạo nên tsi mê gia lời giải tổng đúng theo chuỗi polypeptid

a) Xác đinc số phân tử H2O giải phóng.

b) Xác định số links peptid có mặt.

Hướng dẫn giải:

Gen tất cả 2400 nu

(Gen xrightarrow<>Phien ma 1 lan 1 mARN ightarrow polypeptid)

a) Số phân tử H2O =(fracN2.3 - 1 - 1 = fracN6 - 2 = 398)

b) Số links peptid =(fracN2.3 - 1 - 1 = 398)

3. Xác định số chuỗipolypeptid

Gọi m là số phân tử mARN,r là số riboxom trượt qua mARN

(Rightarrow sum polypeptid = m.r)

lấy ví dụ 2:Trên 1 phân tử ARN công bố người ta thấy bao gồm 5 riboxom trượt qua không quay lại.

a) Xác định số chuỗi polypeptid được tạo nên thành.

b) Nếu phân tử mARN đó tất cả chiều dài 5100Åthì tổng số tARN tải tmê man gia vào quy trình giải mã là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

1 mARN, 5 riboxom

a) Số chuỗi polypeptid = 5.1 = 5

b)ℓmARN= 5100Å⇒ rN = 1500 nu

(sum) tARN = Số aa chuỗipolypeptid(= fracN2.3 - 1 = 499)

4. Xác định số aa từ bỏ do

*

- Số aa tự do thoải mái = Số aa chuỗi polypeptid =(fracN2.3 - 1)

5. Xác định số tARN tsi gia

(sum) phân tử tARN = Số aa thoải mái = (fracN2.3 - 1)

Ví dụ 3:Một ren cóℓ= 4080Å, gen phiên mã 4 lần nhằm tạo nên các phân tử mARN. mARN tđắm say gia dịch mã. Giả sử giả dụ gồm 2 riboxom tđuổi qua những phân tử mARN 1 lần thì số axit amin tự do thoải mái là bao nhiêu? Tính số tARN tđê mê gia?

Hướng dẫn giải:

ℓ = 4080 Å⇒ Ngen= 2400 nu

- Gen phiên mã 4 lần => tạo thành ra4 phân tử mARN

- Có2 riboxom tđuổi qua các phân tử mARN =>Số aa thoải mái của 1 chuỗi polypeptid(= fracN2.3 - 1 = 399)