Ruồi Giấm Có Bộ Nhiễm Sắc Thể 2N = 8

Câu 408526: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n=8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét 2 cặp gen dị hợp. Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét 2 gen, mỗi gen có 2 alen. Gen thứ nhất nằm ở vùng tương đồng X và Y; gen thứ 2 nằm trên vùng không tương đồng của X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A.

Bạn đang xem: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8

512

B. 192

C. 384

D. 256


Giải chi tiết:

- Trên mỗi cặp NST thường chứa 2 cặp gen dị hợp:

+ Trên cặp NST thường số 1: các con đực có kiểu gen AB//ab và Ab//aB → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

Xem thêm:

+ Trên cặp NST thường số 2: các con đực có kiểu gen DE//de và De//dE → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

+ Trên cặp NST thường số 3: các con đực có kiểu gen GH//gh và Gh//gH → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

- Trên cặp NST giới tính XY: \(_2^2X{Y^2}\)→ giảm phân cho tối đa 4X + 2Y = 6 loại giao tử trong quần thể.

→ Tổng số giao loại tinh trùng của các con đực tạo ra = 4 × 4 × 4 × 6 = 384.

Chọn C


Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - Hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

thithptquocgia2016.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản


Đăng ký nhận tư vấn
*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947

thithptquocgia2016.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội