Ruồi Giấm Có Bộ Nst 2N=8

Ruồi ginóng gồm cỗ NST 2n = 8, trong các số đó mỗi cặp NSTđều có cấu tạo khác nhau. Nếu vào quy trình bớt phân có 3 cặp NST tương đương nhưng mỗi cặp xảy ra thương lượng chéo cánh trên một điểm thì số giao tử được tạo ra là

Lời giải của GV thithptquocgia2016.com

2n = 8 → 4 cặp NST tương đồng

3 cặp NST tương đương gồm xảy ra dàn xếp chéo trên một điểm.

Vậy số giao tử được tạo nên là 24+3 = 128

Đáp án phải chọn là: b


Bạn đang xem: Ruồi giấm có bộ nst 2n=8

*

*

Xem thêm: Huỳnh Lập Bao Nhiêu Tuổi - Tin Tức Tiểu Sử Huỳnh Lập

*

*

*

Có 5 tế bào sinch dục chín của một loại sút phân. Biết số truyền nhiễm nhan sắc thể của loại là 2n=40. Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:

Một team tế bào sinh tinh tđắm đuối gia quy trình bớt phân vẫn tạo nên 512 tinc trùng. Số tế bào sinh tinc là

Có 1đôi mươi tế bào sinc trứng tsi mê gia giảm phân. Biết không có bỗng nhiên trở nên xảy ra, công suất trúc tinch của trứng là 1/2. Số hòa hợp tử được sinh sản thành là:

Sau một dịp giảm phân của 16 tế bào sinch trứng, bạn ta thấy bao gồm toàn bộ 1872 NST bị tiêu biến đổi trong các thể lý thuyết. Hiệu suất trúc tinh của trứng là một nửa. Sở NST lưỡng bội (2n) của loại với số thích hợp tử tạo nên là:

Cho x tinh trùng và y trứng tmê man gia thụ tinh, làm ra 16 hợp tử, biết hiệu suất thụ tinch của trứng là 100%, của tinh trùng là 40%. Số tế bào sinch dục sơ knhì hình thành các tinh trùng và trứng đó là

Một cơ thể bao gồm tế bào cất cặp NST giới tính XAXa. Trong quá trình sút phân phát sinh giao tử, sinh sống một số tế bào cặp NST nam nữ này không phân li trong đợt phân bào II. Các một số loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo nên tự khung người trên là:

Có 1 tế bào sinch tinh của con ruồi giấm (2n = 8) tsay mê gia giảm phân, số loại tinch trùng về tối nhiều hoàn toàn có thể tạo ra thành là:

Ở loài ruồi giấm 2n = 8. Biết sút phân không tồn tại thương lượng chéo cánh, số loại giao tử buổi tối nhiều tính theo lí ttiết của loại là:

Ruồi ginóng có cỗ NST 2n = 8, trong những số ấy từng cặp NSTđều phải có cấu tạo không giống nhau. Nếu vào quy trình giảm phân tất cả 3 cặp NST tương đương nhưng từng cặp xẩy ra đàm phán chéo cánh trên một điểm thì số giao tử được tạo ra là

Tại một loài 2n=8, các nhiễm dung nhan thể có kết cấu không giống nhau. Quá trình ngulặng phân xẩy ra tiếp tục 4 lần từ là một tế bào sinch dục sơ khai đã tạo ra số tế bào gồm tổng cộng là 144 truyền nhiễm dung nhan thể sinh sống tinh thần không nhân đôi, nếu như đa số cá thể bị bỗng biến dị này số đông sút phân thì cho ra tối nhiều từng nào loại giao tử ko bình thường về con số lan truyền dung nhan thể?

1000 tế bào sinch tinch gồm loại ren ABD/abd triển khai bớt phân, trong các số ấy bao gồm 100 tế bào xẩy ra trao đổi chéo giữa A và B, 500 tế bào xảy ra Bàn bạc chéo cánh giữa B và D. Theo lí ttiết, con số những nhiều loại giao tử liên kết được ra đời vào quy trình trên là:

Tại một loại sinch đồ dùng lưỡng bội, cho thấy thêm mỗi cặp NST tương đồng tất cả 2 loại gồm kết cấu khác biệt. Trong quá trình giảm phân, sống giới mẫu ko xảy ra hốt nhiên trở nên cơ mà có một cặp xẩy ra thảo luận chéo trên một điểm nhất định, 1 cặp điều đình chéo tại 2 điểm đồng thời; còn giới đực ko xảy ra Bàn bạc chéo. Quá trình ngẫu pân hận đã tạo thành 221 thứ hạng tổ hợp giao tử. Bộ NST lưỡng bội của loại này là:

Tại con gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinch triển khai sút phân tạo ra giao tử. Số tinch trùng được sản xuất thành với toàn bô vật liệu tương tự lan truyền sắc đẹp thể (NST) 1-1 nhưng môi trường xung quanh hỗ trợ mang đến quá trình này là

Có 10 tế bào sinh tinc của một loài động vật lưỡng bội (2n) thực hiện sút phân sinh tinch trùng, vẫn cần môi trường xung quanh cung cấp nguyên liệu tương xứng cùng với 240 NST đối kháng. Sở NST lưỡng bội của loại là

Có 4 tế bào sinc tinh trong thành viên đực bao gồm phong cách gen AaBb trải qua sút phân thông thường tạo nên về tối nhiều các các loại giao tử. Có bao nhiêu hàng tỉ trọng sau đó là hoàn toàn có thể đúng cùng với những loại giao tử này?

(1) 1 : 1. (2) 1 : 1 : 1 : 1

(3) 1 : 1 : 2 : 2. (4) 1 : 1 : 3 : 3.Bạn vẫn xem: Ruồi ginóng tất cả cỗ nst 2n=8

Tại ruồi ginóng, một học sinh quan tiền gần kề quá trình sút phân sinh ra giao tử của một tế bào sinh dục có

hình dáng ren (fracAbaBDdEeX^HY) từ đó ghi vào sổ thí nghiệm một số thừa nhận xét sau đây;

1.Quá trình bớt phân sinh ra giao tử sẽ tạo ra 4 tinch trùng mang tổ hợp NST khác nhau.

2.Hiện tượng hân oán vị gen xảy ra đối với cặp NST cất cặp gen Ab/aB tạo ra 4 các loại giao tử hiếm hoi liên quan đế cặp NST này

3. Nếu tạo thành giao tử Ab DEY thì nó vẫn chiếm tỉ lệ thành phần 1/2 trong những giao tử tạo ra

4. Alen H bỏ ra phối hình trạng hình trội, DT link cùng với giới tính, rất có thể mở ra ngơi nghỉ cả giới đực cùng giới cái

Số thừa nhận xét đúng là 

Một tế bào sinh dục đực cùng một tế bào sinh dục dòng của một loài nguim phân một số trong những lần bằng nhau. Các tế bào new chế tạo thành phần lớn giảm phân tạo nên 160 giao tử. Số NST trong những tinc trùng nhiều hơn thế nữa ngơi nghỉ các trứng tạo nên thành là 576 NST. Hiệu suất trúc tinc của trứng là 6.25%. Số lượng NST trong bộ NST của loại cùng năng suất thụ tinc (H) của tinh trùng là