Soạn Văn 7 Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

*

*

Soạn vnạp năng lượng lớp 7: Điểm lưu ý của văn bạn dạng nghị luận

*

I.

Bạn đang xem: Soạn văn 7 bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Luận điểm luận cđọng và lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính vào bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ trong số những câu hỏi cần tiến hành Nhanh hôm nay là cải thiện dân trí

+ Mọi bạn toàn quốc đề xuất gọi biết quyền lợi và nghĩa vụ...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải phục vụ được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- Những luận cứ trong bài Chống nạn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người chưa biết,...


+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- Muốn gồm sức thuyết phục vấn đề đề xuất sống động đúng mực, tiêu biểu vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Miêu Tả Chân Dung Người Bạn Thân Của Em (Miêu Tả Bạn Nữ), Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em

Lập luận

- Lập luận vào bài Chống nạn thất học tập cụ thể nghiêm ngặt, đúng theo lí:

+ Nguyên ổn nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra nguim nhân và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người hiểu suôn sẻ hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen thuộc tuyệt, thói thân quen xấu

+ Tác hại của những thói thân quen xấu

Tsay đắm khảo toàn bộ: Soạn văn uống lớp 7 (nthêm nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen thuộc tốt

- Bài vnạp năng lượng lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen thuộc xấu để khẳng định ưu điểm của thói thân quen giỏi. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục