Sóng cơ có tần số 80hz

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sóng cơ gồm tần số 80 Hz Viral vào một môi trường xung quanh cùng với vận tốc 4 m/s và biên độ 4 cm. Xét dao động của hai phần tử thiết bị hóa học Mcùng Ntại nhì điểm bên trên một pmùi hương truyền sóng phương pháp mối cung cấp sóng phần đa đoạn thứu tự 31 cm với 33,5 cm. khi Mtất cả li độ u M = + 2 cm thì Ncó li độ là

A. –4 cm.

B.

Bạn đang xem: Sóng cơ có tần số 80hz

+2 centimet.

C.–2 cm.

D.3 cm.


*

Chọn C.

*


Sóng cơ gồm tần số 80 Hz Viral vào một môi trường thiên nhiên cùng với gia tốc 4 m/s và biên độ 4 cm. Xét dao động của nhì thành phần thiết bị chất M với N trên hai điểm bên trên một phương truyền sóng giải pháp nguồn sóng phần đa đoạn thứu tự 31 centimet cùng 33,5 centimet. Khi M bao gồm li độ u M = + 2 cm thì N gồm li độ là

A. –4 cm

B. +2 centimet.

C. –2 cm

D. 3 cm


Sóng cơ gồm tần số 80 Hz Viral vào một môi trường thiên nhiên cùng với tốc độ 4 m/s. Dao đụng của các thành phần đồ hóa học trên nhị điểm trên một phương truyền sóng biện pháp mối cung cấp sóng đầy đủ đoạn theo lần lượt 31 centimet cùng 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A. π/2.

B. π.

C. 2π.

D. π/3.


Sóng cơ tất cả tần số 80 Hz Viral vào một môi trường xung quanh cùng với tốc độ 4 m/s. Dao cồn của những thành phần thiết bị hóa học trên nhị điểm trên một pmùi hương truyền sóng bí quyết mối cung cấp sóng gần như đoạn theo thứ tự 31 centimet cùng 33,5 centimet, lệch sóng nhau góc

A.π/2.

B.π.

C.2π.

D.π/3.


Sóng cơ tất cả tần số 80 Hz Viral vào một môi trường xung quanh cùng với vận tốc 4 m/s. Dao cồn của những bộ phận đồ gia dụng hóa học trên hai điểm bên trên một phương truyền sóng giải pháp nguồn sóng phần lớn đoạn lần lượt 31 cm cùng 33,5 centimet, lệch pha nhau góc

A.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Giang Còi Bị Ung Thư Họng Giai Đoạn 3, Nghệ Sĩ Giang Còi Bị Ung Thư Họng Giai Đoạn 3

π 3 rad

B. π rad

C. 2 π rad

D. π 2 rad


Sóng cơ gồm tần số 80 Hz Viral vào một môi trường cùng với tốc độ 4 m/s. Dao cồn của những phần tử đồ vật chất trên hai điểm bên trên một phương truyền sóng phương pháp mối cung cấp sóng phần nhiều đoạn theo thứ tự là 31 cm cùng 33,5 centimet, lệch pha nhau góc:

A. π/3 rad.

B.π/2 rad.

C. π rad.

D.2π rad.


Sóng cơ tất cả tần số 80 Hz Viral vào một môi trường xung quanh cùng với tốc độ 2 m/s. Dao hễ của các bộ phận thiết bị chất trên nhì điểm bên trên một phương thơm truyền sóng cách mối cung cấp sóng số đông đoạn theo thứ tự 31 cm với 32,5 cm lệch sóng nhau

A. 1,2π rad

B. 2,4π rad

C. 0,5π rad

D. 0,6π rad


Sóng cơ tất cả tần số 80Hz Viral vào một môi trường cùng với gia tốc 4(m/s). Dao đụng của những phần tử thiết bị chất trên hai điểm trên một phương thơm truyền sóng biện pháp mối cung cấp sóng đông đảo đoạn thứu tự 31 cm cùng 33,5centimet, lệch pha nhau góc

A. π 2 r a d

B. π r a d

C. 2 π r a d

D. π 3 r a d


Một sóng cơ bao gồm tần số 40 Hz, truyền trong môi trường xung quanh cùng với vận tốc 4,8m/s . Hai điểm M, N trên cùng một hướng truyền sóng giải pháp nhau 5 centimet (M nằm sát nguồn rộng N). Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại thời điểm t, li độ của bộ phận trên M là 9 cm. Tại thời khắc t’=t + 7/480 s, li độ của thành phần tại N cũng bởi 9 cm. Biên độ sóng bởi.

A. 9 cm

B. 6 3 c m

C. 6 2 c m

D. 9 3 c m


Một sóng cơ lan truyền tự M mang đến N cùng với bước sóng 8 cm, biên độ 4 centimet, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 centimet. Tại thời khắc t bộ phận đồ gia dụng chất trên M gồm li độ 2 cm với đã sút thì bộ phận thiết bị chất trên N có