Tại Một Vị Trí Trong Môi Trường Truyền Âm Khi Cường Độ Âm Tăng Gấp 10 Lần

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại một địa chỉ vào môi trường thiên nhiên truyền âm, Lúc nấc độ mạnh âm tăng lên 20 dB thì độ mạnh âm trên đó tăng vội từng nào lần so với cái giá trị ban sơ ?

A.

Bạn đang xem: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm khi cường độ âm tăng gấp 10 lần

10 lần

B.trăng tròn lần

C.100 lần

D.200 lần


*

*


Tại một địa điểm vào môi trường truyền âm, Lúc mức độ mạnh âm tăng thêm trăng tròn dB thì độ mạnh âm trên đó tăng vội bao nhiêu lần so với cái giá trị ban sơ ?

A. 10 lần

B. 20 lần

C. 100 lần

D. 200 lần


Tại một vị trí trong môi trường thiên nhiên truyền âm, lúc độ mạnh âm tăng gấp 10 lần cực hiếm độ mạnh âm ban sơ thì mức độ mạnh âm

A. giảm sút 10 B

B. tăng lên 10 B

C. tăng thêm 10 dB

D.

Xem thêm:

giảm đi 10 dB


Tại một địa điểm vào môi trường thiên nhiên truyền âm, Lúc cường độ âm tăng cấp 10 lần quý hiếm độ mạnh âm ban sơ thì nút cường độ âm

A. giảm xuống 10

B. giảm xuống 10 dB

C. tăng thêm 10 dB

D. tạo thêm 10 B


Chọn giải đáp C

L " = 10 log 10 I i 0 = 10 1 + log I I 0 = 10 + log I I 0 d B

Vậy I tạo thêm 10 lần thì L tăng thêm 10dB


Tại một địa điểm vào môi trường truyền âm, lúc độ mạnh âm tăng cấp 10 lần cực hiếm cường độ âm ban sơ thì mức độ mạnh âm

A. sụt giảm 10

B. sụt giảm 10 dB

C. tăng thêm 10 dB.

D. tạo thêm 10 B


Tại một địa điểm trong môi trường thiên nhiên truyền âm, lúc độ mạnh âm tăng vội vàng 10 lần quý hiếm độ mạnh âm lúc đầu thì nấc độ mạnh âm

A. giảm xuống 10 B

B. giảm sút 10 dB

C. tăng lên 10 dB

D. tăng thêm 10 B


Tại một vị trí trong môi trường thiên nhiên truyền âm, lúc độ mạnh âm tăng vội 10 lần giá trị độ mạnh âm lúc đầu thì nút cường độ âm

A. giảm sút 10B

B. tạo thêm 10B

C. tăng thêm 10dB

D. giảm xuống 10dB


Tại một địa điểm vào môi trường truyền âm, lúc độ mạnh âm tăng vội 10 lần giá chỉ trụ cường độ âm ban đầu thì nấc cường độ âm

A. giảm xuống 10 B.

B. tăng thêm 10 B.

C. tăng lên 10 dB.

D. giảm sút 10 dB


Bốn điểm O, M, Phường, N theo thứ từ là những điểm thẳng mặt hàng trong không gian và NPhường. = 2MP. Lúc đặt một nguồn âm (là nguồn điểm) tại O thì nút cường độ âm tại M với N thứu tự là L M = 30 d B ; L N = 10 d B . Cho rằng môi trường xung quanh truyền âm đẳng phía cùng ko kêt nạp âm. Nếu tăng hiệu suất nguồn âm lên gấp đôi thì mức độ mạnh âm tại P giao động bằng

A. 13dB

B. 21 dB

C. 16 dB

D. 18 dB


Khi mức cường độ âm tại một điểm vào môi trường thiên nhiên truyền âm tăng lên 70dB thì độ mạnh âm tại đặc điểm này tăng