THAO TÁC NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THAO TÁC CẬP NHẬT DỮ LIỆU

Thao tác update dữ liệu bao gồm các làm việc Nhập tài liệu thuở đầu, Sửa hồ hết dữ liệu không phù hợp, Thêm và xóa phiên bản ghi. Thao tác không phải là thao tác làm việc cập nhật tài liệu là coppy CSDL thành phiên bản sao dự trữ.

Bạn đang xem: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

Trắc nghiệm: Thao tác làm sao sau đây chưa hẳn là thao tác cập nhật dữ liệu

A. Nhập tài liệu ban đầu

B. Sửa hầu hết dữ liệu không phù hợp

C. Thêm bạn dạng ghi

D. Sao chnghiền DataBase thành phiên bản sao dự phòng

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Sao chnghiền cơ sở dữ liệu thành phiên bản sao dự phòng

Thao tác chưa hẳn là thao tác làm việc cập nhật tài liệu là xào luộc cơ sở dữ liệu thành bản sao dự trữ.

Giải yêu thích của cô giáo Top lời giải lí do lựa chọn câu trả lời D:


Đầu tiên ta nên biết tạo nên lập CSDL là gì?

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách trước tiên trong bài toán chế tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ tình dục là tạo thành một tuyệt nhiều bảng. Để thực hiện điều ấy, cần được knhị báo cấu trúc bảng, bao gồm:

+ Đặt tên các trường;

+ Chỉ định vẻ bên ngoài tài liệu cho từng trường;

+ Knhị báo form size của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện chế tác bảng vào Access ​

– Chọn khoá chủ yếu đến bảng bằng phương pháp để hệ QTcơ sở dữ liệu tự động hóa chọn hoặc ta xác minh khoá tương thích trong số khoá của bảng làm cho khoá chính.

– Đặt thương hiệu bảng và giữ cấu trúc bảng.

– Tạo liên kết giữa các bảng bằng phương pháp khẳng định các trường thông thường trong các bảng. Liên kết góp hệ QTCSDL biết kết nối những bảng ra làm sao để Giao hàng vấn đề kết xuất thông tin.

Vậy cập nhập cơ sở dữ liệu được phát âm cơ bản như vậy nào?

Cập nhật dữ liệu

– Sau khi sản xuất cấu tạo ta hoàn toàn có thể nhập tài liệu cho bảng. thường thì việc nhập tài liệu được triển khai từ bỏ bàn phím. Quá trình update đảm bảo một trong những buộc ràng trọn vẹn đã làm được knhì báo.

Xem thêm: Diễn Viên Ngân Khánh Sinh Năm Bao Nhiêu ? 3 Thế Hệ Gia Đình Ngân Khánh Đoàn Tụ Ở Nước Ngoài

– Phần mập các hệ QTDataBase cho phép tạo thành biểu chủng loại nhập tài liệu (hình 2) để vấn đề nhập dễ ợt rộng, nkhô nóng rộng với hạn chế năng lực lầm lẫn.

– Dữ liệu nhtràn lên hoàn toàn có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá:

+ Thêm bản ghi bằng phương pháp bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng

+ Chỉnh sửa tài liệu là vấn đề chuyển đổi các giá trị của một vài ba nằm trong tínhcủa một bộ.

+ Xoá phiên bản ghi là câu hỏi xoá một hoặc một số bộ của bảng.

Chọn đáp án D bởi vì thao tác cập nhật tài liệu tất cả những làm việc Nhập tài liệu thuở đầu, Sửa đa số tài liệu chưa tương xứng, Thêm phiên bản ghi, Xóa bạn dạng ghi. Mà lời giải D ko trực thuộc các thao tác làm việc này cần ta các loại những giải đáp A, B, C cùng lựa chọn giải đáp D.

=> Như vậy, Thao tác không hẳn là thao tác update tài liệu là sao chép cơ sở dữ liệu thành bản sao dự trữ.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về làm việc với các đại lý dữ liệu

*

Câu 1: Việc đầu tiên nhằm tạo lập một DataBase quan hệ giới tính là :

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu

B. Tạo ra một tốt nhiều báo cáo

C. Tạo ra một tốt những mẫu hỏi

D. Tạo ra một xuất xắc những bảng

Đáp án: D

Câu 2: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao hàm :

A. Knhị báo kích cỡ của trường

B. Tạo liên kết thân các bảng

C. Đặt thương hiệu các ngôi trường và chỉ định giao diện dữ liệu cho từng trường

D. Câu A cùng C đúng

Đáp án: D

Câu 3: Cho các làm việc sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu giữ cấu trúc

B3: Chọn khóa thiết yếu mang lại bảng

B4: Tạo liên kết

Khi chế tác lập cơ sở dữ liệu quan hệ tình dục ta tiến hành lần lượt công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4

D. B1-B2-B3-B4

Đáp án: C

Câu 4: Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một số quan lại hệ

B. Xoá giá trị của một vài ba trực thuộc tính của một bộ

C. Txuất xắc đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

D. Xoá một số trong những thuộc tính

Đáp án: C

Câu 5: Thao tác nào dưới đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan tiền hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi

B. Thêm bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

Đáp án: B

Câu 6: Truy vấn cửa hàng dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng có khả năng tích lũy đọc tin từ rất nhiều bảng trong một CSDL quan liêu hệ

B. Là một dạng bộ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có chức năng thu thập công bố từ nhiều bảng trong một CSDL quan lại hệ

D. Là đề nghị máy thực hiện lệnh gì đó

Đáp án: C

Câu 7: Lúc chứng thực các tiêu chuẩn truy nã vấn thì hệ QTcơ sở dữ liệu sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá dài lâu một số bạn dạng ghi ko hài lòng ĐK vào CSDL

B. Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng để kết xuất tài liệu.

C. Liệt kê tập bé các bạn dạng ghi chấp thuận điều kiện

D. Định vị những bản ghi vừa lòng điều kiện

Đáp án: A

Câu 8: Câu nào dưới đây sai?

A. Không thể tạo nên chế độ coi dữ liệu solo giản

B. cũng có thể cần sử dụng pháp luật thanh lọc dữ liệu giúp xem một tập bé những bản ghi hoặc một vài ngôi trường trong một bảng