THẦY KENNY N LÀ AI

- i love it -> ai lớp vịt;- l lượt thích it -- what is it > -> what đí zịch* 3 luật1. yêu cầu biết đánh vần mỗi chữ đang dùng2. nói nkhô nóng gọn3. gõ miệng thôi chiếc phụ âm cuối của chữ- put your coat on -> khố đòn- it is hot today _> ịch địz*ngoại lệ- and -> âm nói ko phải d cơ mà là nvd i was tired và i fell asleep -> nai-& then -> àn nen-and that -> àn nát-và this -> àn nís- them -> bình thường là /tem/ -> nói gọn là /èm/i like them -> ai lai kèm;- hlặng ,her -> thành "ìm". "er"i like hlặng -> l lai kìml like her -> ai lai kời hate her -> i hây đời hat him -> i hây đìm-_nt phía sau (ví dụ : want, went, sent...)-> t là âm câm Khi nối âmhe sent out a letter -> n aothe went in a store -> n ini want them dead -> n èm- những động từ bao gồm dạng nối âm hiện tại và thừa khứ không giống nhau nếnvd : i kiss her -i kissed ther -> ai kkhông nhiều thời hated it -> ai hấy địt (quá khứ) địt (nối âm)i loved it -> ai lốp địt*Bổ sung:QUY TẮC NỐI ÂM, NUỐT ÂM, NUỐT TỪ TRONG TIẾNG ANHA: Nối âm1. Phụ âm đứng trước nguyên âmVề nguyên tắc, lúc bao gồm một phụ âm đứng trước một nguyên lòng, đọc nối phụ âm với nguyên lòng. Ví dụ“mark up”,bạn đọc liền chứ ko tách rời 2 từ(/ma:k k٨p/).

Bạn đang xem: Thầy kenny n là ai

Tuy nhiên, điều này sẽ không phải dễ, nhất là đối với những từ tận thuộc bằng nguan tâm không được phạt âm, ví dụ:“leave (it)”đọc là/li:v vit/;“Middle (East)”, /midlli:st/,… Hoặc đối với những cụm từ viết tắt, ví dụ “LA”(Los Angeles)phải đọc là/el lei/;“MA”(Master of Arts),/em mei/…Lưu ý:khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên lòng, trước khi bạn nối với nguan tâm, bạn phải chuyển phụ âm đó quý phái phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ“laugh”được vạc âm là/f/tận thuộc, nhưng nếu bạn sử dụng vào một cụm từ, ví dụ“laugh at someone”, bạn phải chuyển âm/f/thành/v/và đọc là/la:v væt/.2. Nguyên lòng đứng trước ngulặng âmĐiều này còn có thể rất mới mẻ với nhiều người. Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên lòng để nối.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Ngọc Anh Sinh Năm Ly Hôn, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Ngọc Anh

Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:- Đối vớinguan tâm tròn môi(khi phân phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O&rdquo,ví dụ:“OU”, “U”, “AU”,… bạn cần thêm phụ âm“W”vào giữa.Ví dụ“bởi vì it” sẽ được đọc là/du: wit/.- Đối vớinguan tâm nhiều năm môi(Khi vạc âm, môi bạn kéo dãn dài thanh lịch 2 bên)ví dụ:“E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm“Y”vào giữa.Ví dụ: “I ask” sẽ được đọc là/ai ya:sk/.Bạn thử áp dụng 2 quy tắc này để phát âm:USA/ju wes sei/,VOA/vi you wei/,XO /eks sou/,…3. Phụ âm đứng trước phụ âmVề nguim tắc, khi có 2 giỏi nhiều hơn phụ âm cùng team đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm nhưng mà thôi.Ví dụ“want to”(bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng đội sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là/won nə/.4. Các trường hợp đặc biệt- ChữU hoặc Y,đứng sauchữ cáiT, phải được vạc âm là/ch/,vd:not yet /’not chet/;picture /’pikchə/.- Chữ cáiU hoặc Y,đứng sauchữ cáiD, phải được vạc âm là/dj/,vd:education /edju:’keiòn/.-Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm với không là trọng âm, phải được phát âm là/D/,vd.vào từtomalớn /tou’meidou/; trong câuI go to lớn school /ai gou də sku:l/.B: Nuốt ÂmNuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (gồm thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến đến người nói vạc âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng gồm thể có sự cân nặng nhắc.comfortable / ‘kʌmfətəbl / –> / ‘kʌmftəbl /fifth / fifθ / –> / fiθ /hyên ổn / hyên / –> / im /chocolate / ‘t∫ɒkələt / –> / ‘t∫ɒklət /vegetable / ‘vedʒətəbl / –> / ‘vedʒtəbl /khi gồm hai xuất xắc nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm Khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:asked <ɑ:skt> –> <ɑ:st>lecture <ˈlɛktʃə> –> <ˈlɛkʃə>desktop <ˈdɛskˌtɒp>–> <ˈdɛsˌtɒp>hard disk <ˌhɑ:dˈdɪsk>–> <ˌhɑ:ˈdɪsk>kept quiet <ˌkɛptˈkwaɪət>–> <ˌkɛpˈkwaɪət>kept calling <ˌkɛptˈko:lɪŋ>–> <ˌkɛpˈko:lɪŋ>kept talking <ˌkɛptˈto:kɪŋ> –> <ˌkɛpˈto:kɪŋ>at least twice <əˌtli:stˈtwaɪs> –> <əˌtli:sˈtwaɪs>straight towards <ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz> –> <ˌstɹeɪˈtʊwo:dz>next lớn <ˈnɛkstˌtʊ>–> <ˈnɛksˌtʊ>want khổng lồ <ˈwɒntˌtʊ> –> <ˈwɒnˌtʊ>seemed not khổng lồ notice <ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs>–> <ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs>for the first time –> Chụ ý:Trong tiếng Anh, gồm một số âm thường được lược bỏ:- Phụ âm “v” trong “of” lúc nó đứng trước phụ âm.o Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).o Potalớn / pə’teitəʊ / => / p’teitəʊ /o Tomato / tə’mɑ:təʊ / => / t’mɑ:təʊ /o Canary / kə’neəri / => /k’neəri /- Phụ âm ở giữa trong team phụ âm thức tạpo Looked bachồng / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /o Acts / ækts / => / æks /C: NUỐT TỪ1) Âm “e dài” là âm trong số từ: he, we, me, sea, she, … Bây giờ, để đọc những từ heat, weed, meat, seed, sheet, … bạn sẽ ghnghiền như sau:heat = he + t,weed = we + d,meat = me + t, ….Như vậy, để đọc “heat”, trước tiên phải đọc “he”, sau đó thêm “t” ở cuối. Tiếng Việt mình không có âm cuối, do vậy nhiều người Việt Lúc đọc tiếng Anh, không đọc âm cuối, với đó là một nguyên do tạo cho việc giao tiếp với người nước ngoài gặp khó khăn khăn. Chú ý rằng vào tiếng Việt, cách đọc khác với biện pháp đọc của tiếng Anh. Ví dụ, coi hai từ “thị” với “thịt”, vần “i” cùng vần “it” có phương pháp đọc không giống nhau, “thịt” không giống như “thị” + “t”. Đây là cách nhìn của bản thân, nếu ai tất cả ý kiến không giống thì xin cho biết.2) Từ với các nguyên lòng khác cũng tương tự. Ví dụ, để đọc “train”, bạn phải đọc “tray” trước, rồi thêm “n” ở cuối: tray = train + n. Vài ví dụ khác:gate = gay + t,waste = way + st,mine = my + n,break = bray + k,broke = bro + k,work = were + k, ….Bây giờ, sau thời điểm biết giải pháp đọc từ như bên trên, bạn tất cả thể dễ dàng nối từ như sau:break up = bray + k + up = bray + kup,get an A = ge + t + an + A = ge + ta + nAtake it or leave sầu it = ta+k + it + or + lee + v + it = ta + kit + or + lee + vit, …Ví dụ sau bao gồm thể làm bạn bất ngờ : các từ “hyên ổn, her, them” không chỉ có một biện pháp đọc như bạn nghĩ; mỗi từ đều có nhì cách đọc: tất cả phụ âm đầu (Khi phía trước là một ngulặng âm) với không tồn tại phụ âm đầu (Lúc phía trước là một nguyên âm – cùng trong trường hợp này, ta tất cả thể nối). Như vậy: take hlặng = ta + k + (h) lặng = ta + kyên, gave her = gay + v + (h) er = gay + ver, ….