TOP 20 THE FACTORY IS FINED FOR DISCHARGING DANGEROUS CHEMICALS INTO THE RIVER OPPOSITE HAY NHẤT 2022

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following Questions.


Bạn đang xem: Top 20 the factory is fined for discharging dangerous chemicals into the river opposite hay nhất 2022

* Hướng dẫn giải

A

Kiến thức: trường đoản cú vựng, tự đồng nghĩa tương quan

Giải thích: discharge (v): thải

release (v): pđợi ham mê, thải increase (v): tăng

decrease (v): giảm keep (v): giữ lại

=> release = discharge

Tạm dịch: Nhà thiết bị bị pphân tử vị thải Hóa chất nguy nan xuống sông.


Xem thêm: Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Tình Huống, Bài Dự Thi Thực Tiễn Của Học Sinh

Tiếng Anh tuyệt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ tại Anh, thời nay là lingua franca trái đất.Từ English khởi đầu từ Angle, một trong số những bộ tộc German sẽ thiên di đến Anh (bao gồm từ bỏ "Angle" lại xuất phát điểm từ buôn bán đảo Anglia (Angeln) bên biển khơi Balt)

Lớp 12 - Năm cuối sinh hoạt cấp cho tiểu học tập, năm học đặc trưng nhất vào đời học viên trải qua bao năm tiếp thu kiến thức, bao nhiêu kì vọng của người thân trong gia đình xung quanh ta. Những nỗi lo về thi đại học cùng kim chỉ nan sau này thiệt là nặng trĩu. Hãy tin vào bạn dạng thân là mình đang làm được rồi tương lai sẽ chờ đón những em!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương thơm trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReviews sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã bớt giáGiải Hóa học