The Principle Of Use And Disuse States That Those Parts Of Organisms’ Dịch

A. How the principles of use and disuse change people"s concepts of themselves: Cách đều quy hiện tượng về dùng và ko dùng làm chuyển đổi tư tưởng của nhỏ bạn về chủ yếu chúng ta.

Bạn đang xem: The principle of use and disuse states that those parts of organisms’ dịch

B. The changes that occur according to the principle of use & disuse: Những chuyển đổi tùy thuộc vào quy nguyên tắc cần sử dụng và không dùng - Nội dung xuyên suốt bài bác (đều thế dổi của tín đồ bè bạn hình/của domain authority tín đồ tùy theo điều kiện nắng và nóng...)

C. The way in which people change themselves khổng lồ conkhung lớn fashion: Cách mà lại fan ta biến đổi nhằm đuổi theo năng động – Chỉ là 1 trong những câu chữ nhò.

D. The effects of the sun on the principle of use và disuse: đông đảo tác động của tia nắng lên quy phép tắc dùng và ko dùng - Hoàn toàn không đúng.

Đáp án và đúng là B.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following question

It’s important that we _______ this message _______ khổng lồ young people.


A. go /over


B. get/down


C. get/over


D. go/for


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following question

People can become very _______ when they are stuchồng in traffic for a long time.


A. single-minded


B. bad-tempered


C. even-tempered


D. even-handed


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following question

Marketing this new sản phẩm will be expensive sầu, but _______ it will be worth the money we spover on it


A. at long last


B.

Xem thêm: Ất Dậu Là Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Dậu Là Con Gì

down the years


C. in the event


D. in the long run


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Paint must bestirred và sometimes dilution before it is applied


A.must


B.bestirred


C.dilution


D.applied


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

People say that products are sold in this market at suitable prices


A. Products are said khổng lồ be selling in this market at suitable prices


B. Products are said to lớn have sầu sold in this market at suitable prices


C. This market is said lớn have sold products at suitable prices


D. This market is said lớn sell products at suitable prices


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following question

Your drink cost $40, you gave sầu me a $50 note and here is your _______.


A. change


B. supply


C. cash


D. cost


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại thithptquocgia2016.com


*

Liên kết
Thông tin thithptquocgia2016.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

quý khách đã tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý cùng với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp đăng ký, các bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của Cửa Hàng chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập cửa hàng gmail các bạn ĐK để đưa lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng phương pháp đăng ký, chúng ta chấp nhận cùng với Điều khoản áp dụng và Chính sách Bảo mật của Cửa Hàng chúng tôi.


Quý khách hàng sung sướng còn lại ban bố để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
tin nhắn.com
thithptquocgia2016.com