The passage is mainly concerned with_ sequoyah’s experiences in mexico the development of

Clue: The Roman alphabet took thousands of years khổng lồ develop, from the picture writing of the ancient Egyptians through modifications by Phoenicians, Greek, Romans, và others. Yet in just a dozen years, one man, Sequoyah, invented an alphabet for the Cherokee people: Bảng chữ cái La mã đã không còn hàng trăm đ cải tiến và phát triển tự bức tranh viết chữ Ai Cập c rồi được thay đổi vị người xứ đọng Phenici, người Hi Lạp, người La mã cùng những tộc fan khác. Nhưng chỉ trong mười 2 năm, người đàn ông Sequoyah đã phát minh sáng tạo ra bảng chữ cái cho tất cả những người Cherokee.

Bạn đang xem: The passage is mainly concerned with_ sequoyah’s experiences in mexico the development of

A. Sequoyah’s experiences in Mexico: trải nghiệm của Sequoyah Mexico

B. the development of the Roman alphabet: sự phạt trin của bảng chữ cái La mã

C. the pictographic system of writing: hệ thống lối chữ hình vẽ

D. the accomplishments of Sequoyah: thành công của Sequoyah

Bài văn đa phần nói về những thành công xuất sắc của Sequoyah vào Việc khiến cho bảng chữ cái cho tất cả những người Cherokee vì vậy giải đáp chính xác là giải đáp D.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Gender differences cannot prsự kiện a person from pursuing a job. Success comes khổng lồ those who have sầu enough courage và will.


A. Unless success comes to those who have sầu enough courage và will, gender differences cannot prevent a person from pursuing a job.


B. Gender differences cannot prevent a person from pursuing a job unless success comes to lớn those who have enough courage & will.


C. Gender differences cannot prevent a person from pursuing a job because success comes khổng lồ those who have enough courage và will.


D. Gender differences can prevent a person from pursuing a job because success comes to lớn those who have enough courage & will.


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Mr. Henry was given a medal in_____of his service to lớn his country.


A. response


B. gratitude


C. recognition


D. knowledge


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

He managed lớn finish his thesis under the ______of his tutor.


A. assistance


B. help


C. guidance


D. aid


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Hồng Vân Bao Nhiêu Tuổi 54, Hồng Vân Đón Tuổi 54

I know you think she is weak-willed but I’ve always found her quite ________.


A. quick-witted


B. strong-minded


C. self-centered


D. hard-hearted


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

There had been a recommendation that Hilary Clinton_______the president of the country.


A. would be elected


B. be elected


C. were elected


D. was elected


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

They couldn’t climb up mountain because of the storm.


A. The storm made it not capable of climbing up the mountain.


B. Their climbing up the mountain was unable due khổng lồ the storm.


C. The storm made them impossible to climb up the mountain.


D. The storm discouraged them from climbing up the mountain.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo trên thithptquocgia2016.com


*

Liên kết
tin tức Vietjachồng
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn sẽ tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng giải pháp đăng ký, chúng ta đồng ý với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp ĐK, bạn gật đầu cùng với Điều khoản áp dụng cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập xúc tiến email các bạn đăng ký để mang lại password
Lấy lại mật khẩu

Quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký


thithptquocgia2016.com

Bằng bí quyết đăng ký, các bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quý khách hàng sung sướng giữ lại thông báo sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
tin nhắn.com
VietJachồng