Thể tích khối lập phương cạnh 2a


Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương cạnh 2a

Tập thích hợp tất cả những cực hiếm thực của tđắm đuối số m nhằm hàm số y=-x3-6x2+4m-9x+4nghịch biến trên khoảng (-¥ -; 1) là


Đường cong vào hình mẫu vẽ bên là vật thị của hàm số như thế nào bên dưới đây?

*


Cho hàm số fx=mx4+nx3+px2+qx+r m,n,p,q,r ∈ℝ. Hàm số y = f¢(x) gồm thiết bị thị nlỗi hình mẫu vẽ bên.

*

Tập nghiệm của phương trình f (x) = r bao gồm số thành phần là


Cho hàm số f (x) bao gồm đạo hàm f"x=xx-1x+23, ∀x∈ℝ. Số điểm rất trị của hàm số đang đến là


Một kăn năn đồ vật chơi gồm nhì khối hận trụ H1, H2 xếp ông xã lên nhau, lần lượt tất cả bán kính lòng cùng độ cao khớp ứng là r1,h1,r2,h2; r2=12r1, h2=2h1thỏa mãn (tham khảo hình vẽ)

*

Biết rằng thể tích của cục bộ khối hận thiết bị nghịch bằng 30cm3, thể tích kân hận trụ H1 bằng


Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ rất có thể tích bằng 1. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của những đoạn thẳng AA¢ cùng BB¢. Đường thẳng CM cắt con đường trực tiếp C’A¢ trên P, mặt đường thẳng CN cắt đường thẳng C‘B¢ trên Q. Thể tích của khối hận đa diện lồi A’MPB’NQ bằng


Xem thêm:

Cho hàm số y = f (x) bao gồm thứ thị như hình vẽ bên.

*

Hàm số đã cho đồng thay đổi trên khoảng tầm như thế nào tiếp sau đây ?


Cho hàm sốy=f(x)liên tiếp trên đoạn<-1;3>cùng bao gồm đồ vật thị nlỗi mẫu vẽ mặt. GọiMvà m thứu tự là giá trị lớn số 1 cùng nhỏ tốt nhất của hàm số sẽ mang đến trên đoạn<-1;3>. Giá trị củaM-mbằng

*


Cho hàm số y = f (x) bao gồm bảng thay đổi thiên nhỏng sau:

*

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số sẽ đến là


Hotline S là tập vừa lòng toàn bộ các quý giá của tsi mê số m nhằm bất pmùi hương trình m2x4-1+mx2-1-6x-1≥0đúng với tất cả xÎℝ. Tổng giá trị của tất cả các phần tử ở trong S bằng


Cho hàm số y = f (x) bao gồm bảng đổi thay thiên nhỏng sau

*

Giá trị cực lớn của hàm số vẫn mang lại bằng


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố thủ đô hà nội, Việt Nam