Theo quyết định của hội nghị ianta vĩ tuyến 38 sẽ trở thành ranh giới chia cắt

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ con đường 38 sẽ đổi mới danh giới phân tách cắt giữa

A.quý khách đã xem: Theo đưa ra quyết định của hội nghị ianta vĩ con đường 38 đã biến hóa oắt giới chia cắt nhị miền nước Nhật

B.

Bạn đang xem: Theo quyết định của hội nghị ianta vĩ tuyến 38 sẽ trở thành ranh giới chia cắt

Trung Quốc lục địa cùng đại lục

C. hai miền nước Đức

D. hai miền Triều Tiên

Hội nghị nào đang đưa ra ra quyết định phân chia song phân phối hòn đảo Triều Tiên thành 2 miền theo vĩ đường 38?

A. Hội nghị Pốtxđam 

B. Hội nghị Pari 

C. Hội nghị Xan Phranxico 

D. Hội nghị Ianta


*

Đáp án D

Trong thỏa thuận hợp tác về vấn đề đóng góp quân trên các nước nhằm giải giáp quân đội phát xkhông nhiều, phân loại phạm vi ảnh hưởng nghỉ ngơi châu Âu và châu Á tại hội nghị Ianta có quy định: ở buôn bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chỉ chiếm đóng góp miền Bắc với quân team Mĩ chiếm phần đóng miền Nam, lấy vĩ đường 38 có tác dụng tinh quái giới

Dựa vào bảng tài liệu sau, nên lựa chọn phương pháp cân xứng về vấn đề phân loại phạm vi ảnh hưởng thân Mĩ cùng Liên Xô sau Chiến trực rỡ thế giới đồ vật nhị.

 

Tên nước

Nội dung thỏa thuận

1. Liên Xô

a) đóng quân sống Nhật Bản cùng miền phía Nam vĩ con đường 38 của Triều Tiên.

2. Mĩ

b) sở hữu phạm vi ảnh hưởng làm việc Tây Âu

c) đóng quân làm việc Đông Đức, Đông Béclin; phía Bắc vĩ con đường 38 của Triều Tiên.

d) nắm giữ phạm vi tác động sinh sống Đông Âu.

e) đóng góp quân làm việc Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

A. 1 - a, b, e; 2 - c, d.

B. 1- c, d; 2 - a, b, e.

C. 2 - a, c, d; 1 - b, e.

D. 1 - a, b, c; 2 - d, e.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0
Bình luận (0)

Dựa vào bảng tài liệu sau, nên chọn lựa phương án phù hợp về bài toán phân chia phạm vi tác động giữa Mĩ cùng Liên Xô sau Chiến tnhãi con trái đất thứ nhì.

Nước: 1. Liên Xô 2. Mĩ

Nội dung thỏa thuận

a) đóng quân nghỉ ngơi nước Nhật với miền phía Nam vĩ tuyến đường 38 của Triều Tiên.

b) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng sống Tây Âu

c) đóng quân sinh hoạt Đông Đức, Đông Béclin; phía Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

d) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng sinh sống Đông Âu.

e) đóng góp quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

 

A. 1 - a, b, e; 2 - c, d.

B. 1- c, d; 2 - a, b, e.

C. 2 - a, c, d; 1 - b, e.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

1- c, d; 2 - a, b, e.

Xem thêm: Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ, Hãy Nêu Suy Nghĩ (Dàn Ý

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán hòn đảo Triều Tiên bị phân tách cắt có tác dụng nhị miền theo vĩ đường 38 trường đoản cú sau cuộc chiến tranh trái đất lắp thêm hai cho tới thời điểm bây giờ là do

A. quyết định của Hôi nghị Ianta (2- 1945).

B. tác động của cuộc Chiến trỡ lạnh.

C. nhị miền Triều Tiên thỏa thuận hợp tác, kí kết hiệp định tại Bàn môn Điếm (1953).

D. Thỏa thuận của Mĩ với Liên Xô.

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Sau Khi thoát khỏi giai cấp của quân phiệt nước Nhật, vào bối cảnh của Chiến tranh rét mướt, bán hòn đảo Triều Tiên bị phân tách bổ thành nhị miền theo vĩ con đường 38.

- Tháng 8-1948, sống phía Nam chào bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại hàn Dân quốc được Thành lập.

- Tháng 9-1948, sinh hoạt phía Bắc buôn bán hòn đảo Triều Tiên, công ty nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc thành lập.

Tháng 6-1950, cuộc chiến tranh mãnh Triều Tiên (một trong số những cuộc chiến ttinh ranh cục bộ trong cuộc chiến tranh lạnh) bủng nổ, kéo dài cho mon 7-1953. Hai bên kí Hiệp định đình chiến trên Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn chính là danh giới giữa nhì đơn vị nước trên buôn bán hòn đảo.

=> Bán hòn đảo Triều Tiên bị phân tách giảm có tác dụng nhị miền theo vĩ đường 38 cho tới thời điểm bây giờ là di tác động của Chiến tnhóc con rét.

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán hòn đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2 miền theo vĩ tuyến 38 trường đoản cú sau Chiến tma lanh quả đât trang bị hai cho đến lúc này là do

A. Quyết định của hội nghị Ianta (2/1945)

B. Tác hễ của Chiến ttinh quái lạnh

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp nghị trên Bản Môn Điếm (1953)

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Sau Khi chiến tranh xong xuôi vào bối cảnh Chiến trỡ ràng lạnh, phân phối đảo Triều Tiên bị phân tách cắt với vĩ đường 38. Phía Bắc là nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, phía Nam là nước Đại Hàn Dân quốc. Năm 1950, xẩy ra chiến tranh 2 miền Nam Bắc tuy nhiên vẫn kí Hiệp định đình chiến, vĩ tuyến 38 vẫn luôn là rỡ ràng giới bên trên chào bán hòn đảo này.

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị phân tách giảm làm cho 2 miền theo vĩ tuyến đường 38 từ bỏ sau Chiến tnhóc con thế giới lắp thêm hai cho tới thời điểm bây giờ là do

A. Quyết định của hội nghị Ianta (2/1945)

B. Tác động của Chiến trạng rỡ lạnh.

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận hợp tác, kí kết hiệp nghị trên Bản Môn Điếm (1953)

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Sau Khi cuộc chiến tranh kết thúc vào bối cảnh Chiến trạng rỡ rét mướt, phân phối đảo Triều Tiên bị phân chia cắt cùng với vĩ tuyến đường 38. Phía Bắc là nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, phía Nam là nước Đại Hàn Dân quốc. Năm 1950, xảy ra chiến tranh 2 miền Nam Bắc tuy vậy đã kí Hiệp định đình chiến, vĩ con đường 38 vẫn chính là oắt giới trên phân phối hòn đảo này.

Chọn lời giải B

Đúng 0
Bình luận (0)

Theo hiện tượng của Hội nghị Ianta, quân team nước nào sẽ chiếm đóng góp những vùng Đông Đức, Đông Âu cùng Bắc Triều Tiên sau Chiến ttrẻ ranh thế giới sản phẩm hai?

A. Liên Xô

B. Anh

C.

D. Pháp

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Theo phương pháp của Hội nghị Ianta, quân team nước như thế nào sẽ chiếm phần đóng góp các vùng Đông Đức, Đông Béclin cùng những nước Đông Âu .

Tại buôn bán hòn đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm phần đóng góp miền Bắc với quân Mĩ chiếm đóng miền Nam.

Chọn đáp án: A

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị phân tách cắt làm cho nhì miền theo vĩ con đường 38 cho đến lúc này là do

A. Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) 

B. Tác động của cuộc Chiến ttrẻ ranh lạnh 

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí hiệp định trên Bàn môn Điếm (1953) 

D. Thỏa thuận của Mỹ cùng Liên Xô

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

=> bởi thế, chào bán hòn đảo Triều Tiên bị chia giảm có tác dụng hai miền theo vĩ tuyến đường 38 cho tới bây giờ là do ảnh hưởng của cuộc Chiến tnhãi nhép lạnh lẽo giữa Liên Xô cùng Mĩ.

Đúng 0
Bình luận (0)

Theo biện pháp của Hội nghị Ianta, quân team nước như thế nào sẽ chiếm đóng góp các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau cuộc chiến tranh nhân loại máy hai?

A. Liên Xô. 

B. Mỹ. 

C. Anh. 

D. Pháp

Lớp 12 Lịch sử 2 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Theo khí cụ của Hội nghị Ianta, quân team Liên Xô sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau cuộc chiến tranh thế giới sản phẩm công nghệ hai

Đúng 0
Bình luận (0)

liên xô ạ

Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập bên trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthothithptquocgia2016.com
Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết