Theo quyết định của hội nghị ianta vĩ tuyến 38 sẽ trở thành ranh giới chia cắt

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 sẽ trở thành danh giới chia cắt giữa

A.Bạn đang xem: Theo quyết định của hội nghị ianta vĩ tuyến 38 sẽ trở thành ranh giới chia cắt hai miền nước Nhật

B.

Bạn đang xem: Theo quyết định của hội nghị ianta vĩ tuyến 38 sẽ trở thành ranh giới chia cắt

Trung Quốc lục địa và đại lục

C. hai miền nước Đức

D. hai miền Triều Tiên

Hội nghị nào đã đưa ra quyết định chia đôi bán đảo Triều Tiên thành 2 miền theo vĩ tuyến 38?

A. Hội nghị Pốtxđam 

B. Hội nghị Pari 

C. Hội nghị Xan Phranxico 

D. Hội nghị Ianta


*

Đáp án D

Trong thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á tại hội nghị Ianta có quy định: ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới

Dựa vào bảng dữ liệu sau, hãy lựa chọn phương án phù hợp về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Tên nước

Nội dung thỏa thuận

1. Liên Xô

a) đóng quân ở Nhật Bản và miền phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

2. Mĩ

b) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu

c) đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; phía Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

d) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

e) đóng quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

A. 1 - a, b, e; 2 - c, d.

B. 1- c, d; 2 - a, b, e.

C. 2 - a, c, d; 1 - b, e.

D. 1 - a, b, c; 2 - d, e.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0
Bình luận (0)

Dựa vào bảng dữ liệu sau, hãy lựa chọn phương án phù hợp về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nước: 1. Liên Xô 2. Mĩ

Nội dung thỏa thuận

a) đóng quân ở Nhật Bản và miền phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

b) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu

c) đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; phía Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

d) nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

e) đóng quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

 

A. 1 - a, b, e; 2 - c, d.

B. 1- c, d; 2 - a, b, e.

C. 2 - a, c, d; 1 - b, e.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

1- c, d; 2 - a, b, e.

Xem thêm: Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ, Hãy Nêu Suy Nghĩ (Dàn Ý

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do

A. quyết định của Hôi nghị Ianta (2- 1945).

B. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

C. hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bàn môn Điếm (1953).

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô.

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38.

- Tháng 8-1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại hàn Dân quốc được thành lập.

- Tháng 9-1948, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên, nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Tháng 6-1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên (một trong những cuộc chiến tranh cục bộ trong chiến tranh lạnh) bủng nổ, kéo dài đến tháng 7-1953. Hai bên kí Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn là danh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo.

=> Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 cho đến nay là di tác động của Chiến tranh lạnh.

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2 miền theo vĩ tuyến 38 từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do

A. Quyết định của hội nghị Ianta (2/1945)

B. Tác động của Chiến tranh lạnh

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bản Môn Điếm (1953)

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô.

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Sau khi chiến tranh kết thúc trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt với vĩ tuyến 38. Phía Bắc là nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, phía Nam là nước Đại Hàn Dân quốc. Năm 1950, xảy ra chiến tranh 2 miền Nam Bắc mặc dù đã kí Hiệp định đình chiến, vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới trên bán đảo này.

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2 miền theo vĩ tuyến 38 từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do

A. Quyết định của hội nghị Ianta (2/1945)

B. Tác động của Chiến tranh lạnh.

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bản Môn Điếm (1953)

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô

Lớp 0 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Sau khi chiến tranh kết thúc trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt với vĩ tuyến 38. Phía Bắc là nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, phía Nam là nước Đại Hàn Dân quốc. Năm 1950, xảy ra chiến tranh 2 miền Nam Bắc mặc dù đã kí Hiệp định đình chiến, vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới trên bán đảo này.

Chọn đáp án B

Đúng 0
Bình luận (0)

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu và Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô

B. Anh

C.

D. Pháp

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu .

Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam.

Chọn đáp án: A

Đúng 0
Bình luận (0)

Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 cho đến nay là do

A. Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) 

B. Tác động của cuộc Chiến tranh lạnh 

C. Hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí hiệp định tại Bàn môn Điếm (1953) 

D. Thỏa thuận của Mỹ và Liên Xô

Lớp 12 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

=> Như vậy, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 cho đến nay là do tác động của cuộc Chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ.

Đúng 0
Bình luận (0)

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô. 

B. Mỹ. 

C. Anh. 

D. Pháp

Lớp 12 Lịch sử 2 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội Liên Xô sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai

Đúng 0
Bình luận (0)

liên xô ạ

Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthothithptquocgia2016.com