THEY ARE HAVING THEIR HOUSE PAINTED BY A CONSTRUCTION COMPANY DỊCH

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: They are having their house painted by a construction company dịch

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Trả lời:

Đáp án đúng: C. being painted

They are having their house painted by a construction company.

being painted ---> painted

*

Cùng Top giải thuật tìm hiểu thêm về cấu trúc Have something done này nhé!

1. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE SOMETHING DONE

Have sầu something done được thực hiện khi bọn họ sắp đặt để tín đồ không giống có tác dụng một Việc nào đó mang đến chúng ta.

Cấu trúc cho have sầu something done:

have + tân ngữ + Quá khđọng phân từ

 Ví dụ:

• Nam"s house was damaged in a rain, so he arranged for somebody

lớn repair it. Yesterday a workman came & did the job.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà đất của Nam đã trở nên hỏng hỏng vào cơn mưa, chính vì thế anh ấy đang bố trí cho

người sửa chữa nó. Vào ngày ngày qua, một bạn thợ đang đi đến cùng tiến hành làm cho các bước kia.

• Nam had the house repaired yesterday.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà của Nam đã có được sửa lại vào trong ngày ngày hôm qua.

 Trong ví dụ này, bạn cũng có thể thấy Nam vẫn sắp đặt cho một người không giống thế anh ta thay thế khu nhà ở. Anh ta không trực tiếp sửa.

2. MỘT SỐ VÍ DỤ KHÁC CHO CẤU TRÚC HAVE SOMETHING DONE


• Nam repaired the house. (= He repaired it hisself)

Dịch nghĩa: Nam vẫn sửa ngôi nhà. (= Anh ta đang tự sửa lấy)

- Nam had the house repaired. (= He arranged for sometoàn thân else to repair it)

Dịch nghĩa: Nam đã dựa vào tín đồ sửa nơi ở - ngôi nhà đất của Nam đã có được sửa.

(= Anh ấy vẫn sắp xếp cho ai kia sửa ngôi nhà)

• "Did Hoa make those curtains herself?" "Yes, she enjoy making things."

"Có cần Hoa đang trường đoản cú mình có tác dụng các bức màn cửa ngõ buộc phải không?"" "Đúng vậy, cô ấy say đắm từ mình có tác dụng gần như thứ"

• "Did Hoa have those curtains made?" "No, she made them herself."

"Có buộc phải Hoa sẽ dựa vào bạn có tác dụng những bức màn cửa ngõ không?" "Không, cô ấy vẫn từ mình làm đấy."

Lưu ý: khi áp dụng kết cấu have sầu something done, bạn phải chú ý tới thứ từ từ bỏ.

• Các đụng tự ngơi nghỉ thì vượt khứ phân từ (ví dụ: cut/repaired/...) sẽ được đặt vùng sau tân ngữ (ví dụ: your hair/ the roof/...

Ví dụ:

• Nam had the house repaired yesterday.

• Where did Hoa have your hair cut?

• Your hair looks nice. Have you had it cut?

• They are having the house painted at the moment.

3. CẤU TRÚC THAY THẾ CHO HAVE SOMETHING DONE

Trong tiếng anh, bạn có thể áp dụng get something done để sửa chữa mang lại have sầu something done. Cấu trúc này thường được sử dụng vào tiếng anh tiếp xúc.

Ví dụ:

• When is Nam going to lớn have sầu the roof repaired? = When is Nam going to get the roof repaired?

Dịch nghĩa: Khi làm sao chúng ta ý định nhờ bạn sửa mái nhà? 

4. CÁCH SỬ DỤNG KHÁC CỦA HAVE SOMETHING DONE

Have something done rất có thể được thực hiện với 1 nghĩa khác.

Ví dụ:

• Linh và Nga had all their money stolen while they were on holiday.

Xem thêm: Dàn Ý Đóng Vai Bé Thu Kể Lại Chuyện Chiếc Lược Ngà, Lập Dàn Ý Đóng Vai Thu Kể Lại Câu Chuyện

Linh và Nga đã bị trộm hết chi phí Khi mà người ta đi nghỉ.

Trong ví dụ này, chúng ta cũng có thể thấy bọn họ đã không sắp xếp khiến cho ai đó trộm tiền tài bao gồm họ. Câu nói "They had all their money stolen" chỉ Có nghĩa là "Tất cả số tiền của họ đã biết thành trộm mất bởi ai đó".

=> Chúng ta áp dụng kết cấu have something done để diễn tả vấn đề xảy ra tác động tới ai đó hoặc một dụng cụ nhưng của họ snghỉ ngơi. Trong trường phù hợp này, have sầu something done được áp dụng cùng với ý nghĩa sâu sắc sự việc xẩy ra sở hữu nghĩa ko tích cực.

Ví dụ:

• Lan had her nose broken in a fight. (= her nose was broken)

Lan đã bị đổ vỡ mũi trong một vụ ẩu đả. (=mũi của cô ấy đã bị vỡ)

• Has Linc ever had her passport stolen?

Linh có từng bị trộm mất hộ chiếu không?

5. BÀI TẬP

Bài 1: Answer the questions using to lớn have something done. Choose from the following: my car my eyes my jacket my watch clean repair service test

1. Why did you go to the garage? To have sầu my car service.

2. Why did you go lớn the cleaner"s? .........................

3. Why did you go to the jeweller"s? .........................

4. Why did you go to the optician"s? .........................

Trả lời

2. To have sầu a my jacket cleaned

3. To have my watch repaired

4. To have my eyes tested

Bài 2: Write sentences in the way shown.

1. Lisa didn"t repair the roof herself. She had it repaired.

2. I didn"t cut my hair myself. I .................

3. They didn"t paint the house themselves. They .................

4. John didn"t build that wall himself. ........................

5. I didn"t deliver the flowers myself. ........................

Trả lời

2. I had it cut

3. they had it painted

4. he had it built

5. I had them delieverd

Bài 3: Use the words in brackets lớn complete the sentences. Use the structure have something done:

1. We are having the house painted (the house/paint) at the moment.

2. I lost my keyI"ll have sầu to ..... (another key/make).

3. When was the last time you ..... (your hair/cut).

4. ..... (you/a newspaper/deiver) lớn your house every day or vì you go out and buy one?