Tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 2

How often do you come to the library? Quý khách hàng hay mang lại tlỗi viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông báo ai đang tìm tìm là gì?


1. Look, listen, và repeat (Nhìn, nghe cùng lặp lại)

Cliông xã tại đây để nghe:

*

a) What are you doing, Linda? 

I"m surfing the Internet.

b) What are you looking for?

I"m looking for some information.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 2

c) What kind of information are you looking for?

It"s for my English project.

d) How often do you come to the library?

Once a week. Sh! I"m busy.

Tạm dịch:

a) Quý Khách đang làm cái gi vậy Linda? Mình sẽ truy cập/lướt Internet.

b) Bạn đang tìm kiếm gì? Mình đã tìm kiếm tìm một vài ba đọc tin.

c) Loại biết tin ai đang tra cứu tìm là gì? Nó đến dự án giờ đồng hồ Anh của chính mình.

d) quý khách thường mang lại thỏng viện không? Một lần một tuần lễ. Suỵt! Mình sẽ bận.

2. Point & say (Chỉ cùng đọc)

Clichồng tại đây nhằm nghe:

*

a) How often do you study with a partner?

I study with my partner every day. / Every day.

b) How often bởi you go khổng lồ the library?

I go to the library once a week. / Once a week.

c) How often bởi you go fishing?

I go fishing once a month. / Once a month.

d) How often vì chưng you ride a bicycle to lớn school?

I ride the bicycle to school twice a week. / Twice a week.

Tạm dịch:

a) quý khách hàng có thường học cùng bàn sinh hoạt không? Tôi học cùng với bạn học mỗi ngày / Từng Ngày.

b) quý khách bao gồm hay đi tlỗi viện không? Tôi đi thư viện mỗi tuần một lần. / Mỗi tuần một lần.

c) Bạn bao gồm hay câu cá không? Tôi đi câu cá một mon một đợt. / Mỗi mon một lần.

d) quý khách hàng tất cả hay đi/cưỡi xe đạp điện mang đến ngôi trường không? Tôi đi/cưỡi xe đạp đến ngôi trường nhị lần 1 tuần. / Hai lần một tuần.

3. Let"s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi với vấn đáp hầu như thắc mắc về kiến thức mỗi ngày của doanh nghiệp.

What vì chưng you vị in the morning/afternoon/evening?

I always/usually.

How often vì chưng you go to the cinema/go swimming/surf the Internet?

Once/Twice a week/month.

Tạm dịch:

quý khách hàng làm những gì vào buổi sáng/chiều/tối? Tôi luôn luôn/tiếp tục...

Xem thêm: Sinh Năm 1994 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Người Sinh Năm 1994 Tuổi Con Gì

Quý Khách có thường đi xem phim/đi bơi/lướt Internet không? Một/Hai lần một tuần/mon.

4. Listen & number (Nghe cùng điền số)

Clichồng tại đây nhằm nghe:

*

Đáp án: a 4 b 1 c 2 d 3

Audio script:

1. Tom: What vị you vì chưng in the morning, Nam?

Nam: I usually have lessons at school.

Tom: How often vị you have sầu Vietnamese?

Nam: I have it every day.

2. Trung: What bởi vì you bởi in the afternoon, Linda?

Linda: I always do my homework. And I also work on my English projects.

Trung: How often vày you work on the projects?

Linda: Usually once a week.

3. Tom: Do you like playing computer games, Quang?

Quang: Yes, I vì chưng.

Tom: How often vày you play them?

Quang: Once a week... at the weekover.

4. Trung: Do you lượt thích shopping, Mai?

Mai: Yes, I bởi. I like it very much.

Trung: How often vì you go shopping?

Mai: Three times a week.

Tạm dịch:

1. Tom: Quý khách hàng làm cái gi vào buổi sáng, Nam?Nam: Tôi thông thường sẽ có bài học sinh sống ngôi trường.Tom: Bao lâu bàn sinh hoạt môn giờ Việt?Nam: Tôi học nó từng ngày.2. Trung: Quý Khách làm gì vào giờ chiều, Linda?Linda: Tôi luôn luôn làm cho bài xích tập về công ty. Và tôi cũng làm việc về những dự án tiếng Anh của tớ.Trung: Bạn tất cả tiếp tục thao tác làm việc về những dự án công trình không?Linda: Thông thường hàng tuần một lần.3. Tom: Bạn bao gồm ưng ý chơi trò giải trí laptop không, Quang?Quang: Có.Tom: quý khách đùa bọn chúng bao lâu một lần?Quang: Mỗi tuần một lần ... vào vào buổi tối cuối tuần.4. Trung: quý khách bao gồm thích hợp mua sắm không, Mai?Mai: Vâng, tôi tất cả. Tôi siêu ưa thích nó.Trung: quý khách hàng đi sắm sửa bao thọ một lần?Mai: Ba lần một tuần.

5. Write about your daily routines (Viết về đầy đủ thói quen từng ngày của em)

1. What bởi vì you vì in the morning?

2. What vày you vì in the afternoon?

3. Do you go to lớn bed early in the evening?

4. How often bởi you watch TV?

Sample:

1. What vì chưng you bởi vì in the morning?

I often bởi morning exercise.

2. What vị you vị in the afternoon?

I usually bởi vì my homework.

3. Do you go lớn bed early in the evening?

Yes, I bởi.

4. How often vì you watch TV?

I sometimes watch TV./ Sometimes.

Tạm dịch:

1. Bạn làm những gì vào buổi sáng? Tôi thường bè đảng dục buổi sáng sớm.

2. quý khách hàng làm cái gi vào buổi chiều? Tôi liên tiếp làm cho bài xích tập về công ty của bản thân.

3. Vào buổi tối các bạn đi ngủ mau chóng phải không? Vâng, đúng vậy.

4. Quý Khách tất cả thường xem TV không? Tôi thỉnh thoảng xem ti vi./ Thỉnh thoảng

6. Let"s play (Chúng ta thuộc chơi)

*

Đáp án:

*


Mẹo Tìm đáp án nkhô cứng độc nhất vô nhị Search google: "tự khóa + thithptquocgia2016.com"Ví dụ: "Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK giờ Anh 5 new thithptquocgia2016.com"