TÌM M ĐỂ A GIAO B KHÁC RỖNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tìm m để a giao b khác rỗng

*

Cho A= (m;m+) ; B=(3;5)

a) Tìm m để A vừa lòng B là một khoảng chừng. Xác định những khoảng chừng kia.

b) A giao B ≠ rỗng

c) A giao B = rỗngLời giải:

a) Để (Acup B) là 1 trong những khoảng chừng thì (left{eginmatrixmleq 3\m+1> 3endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrixm

(Leftrightarrow left<eginmatrixmin (2;3>\min <4;5)endmatrix ight.)

Với (min (2;3>Rightarrow Acup B=(m,5))

Với (min <4;5)Rightarrow Acup B=(3,m+1))

c)

(Acap B=oslash) khi (m+1leq 3) hoặc (mgeq 5)

Tức (min (-infty;2>cup <5;+infty))

b) b ngược trở lại với $c$

Để (Acap B eq oslashRightarrow min (2;5))Cho nhì tập hợp A=(2;5>, B=(m-1;m+3). Tìm tsay mê số m làm sao cho : a. A là tập hợp con của Bb. B là tập hợp bé của Ac. A giao B=tập phù hợp rỗngd. A hợp B là 1 trong những khoảng


b)

=>(left{eginmatrixm-1>2\m+3le5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixm>3\mle2endmatrix ight.)(vô lý)

vậy ko mãi mãi m


Cho A=<1;5> B=(m;10)

a) Tìm m nhằm A ⊂ B

b) Tìm m để A giao B =Φ

c) tìm kiếm m để A giao B không giống rỗng

d) tìm m nhằm A hợp B là một khoảng

e) Tìm m để AB=Φ

f) Tìm m nhằm AB#Φ


a/ (Asubphối BLeftrightarrowleft{eginmatrixm5endmatrix ight.) (Leftrightarrow m

b/ (Acap B=varnothingLeftrightarrow m>5)

c/ (Acap B evarnothingLeftrightarrow m

d/ (Acup B) là 1 trong những khoảng chừng (Leftrightarrow m

e/ (Aackslash B=varnothingLeftrightarrow Asubphối BLeftrightarrow m

f/ (Aackslash B evarnothingLeftrightarrow mge1)


1)Cho A=(-2;4) B=(m;m+2)

Tìm m nhằm A vừa lòng B là một khoảng tầm

2)Cho A=x-1

B=m,m+1

Tìm m để A giao B không giống tập hòa hợp rỗng

=>lm cụ thể góp e ạ>

1.

Do A và B các là khoảng chừng phải (Acup B) là 1 trong những khoảng chừng (Leftrightarrow Acap B evarnothing)

(Leftrightarrowleft>4Leftrightarrowleft<eginmatrixx-1>4\x-1 (Leftrightarrowleft<eginmatrixx>5\x

(Rightarrow A=left(-infty;-3 ight)cupleft(5;+infty ight))

(Acap B evarnothingLeftrightarrowleft<eginmatrixm5endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixm4endmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)
=+8-5m.+Tìm+tất+cả+các+giá+trị+m+để+A+giao+B=+rỗng + + + + + + + + + + + + + +2,+Cho+các+tập+hợp+khác+rỗng+A=+(+âm+vô+cự...">

1, Cho m là một trong tsay đắm số thực và nhì tập hợp A =< 1-2m; m+3>, B = x thuộc R. Tìm toàn bộ những quý giá m nhằm A giao B= trống rỗng 2, Cho các tập hòa hợp không giống rỗng A= ( âm vô cực; m) cùng B=< 2m - 2; 2m +2>. Tìm m trực thuộc R nhằm CR (A đúng theo B) là 1 khỏang


Lớp 10 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

mang đến A=(m;m+1) ;B=(1;4). tìm kiếm m để a giao b không giống rỗng


Lớp 10 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:Để $Acap B=varnothing$ thì:(left<eginmatrixm+1leq 1\mgeq 4endmatrix ight.Leftrightarrow left<eginmatrixmleq 0\mgeq 4endmatrix ight.)

Do kia để $Acap B eq varnothing$ thì $min (0;4)$


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho A=(m;m+1), B=(3;5). Tìm m nhằm A đúng theo B là 1 trong những khoảng. Xác định khoảng tầm đó.


Lớp 10 Tân oán §4. Các tập hợp số
1

Xem thêm:

0
Gửi Hủy

À kh đề nghị nữa ạ :> Mình giải được rồi.


Đúng 0

Bình luận (0)

đến a=(-3;2> B=
Lớp 10 Toán thù §1. Mệnh đề
1
0
Gửi Hủy

Để A giao B không giống rỗng thì(left<eginmatrix2-3endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixm>1\m>-7endmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 2 tâpj đúng theo A=(3m-1; 3m+7) cùng B=(-1;1)

Tìm m để giao của B với A là tập rỗng


Lớp 10 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Điều khiếu nại vĩnh cửu của A là: 3m-1 -1(varnothing)

(Leftrightarroworbregincases3m+7le-1\3m-1ge1endcases)

(Leftrightarroworbregincasesmlefrac-83\mgefrac23endcases)

Vậy(min(-infty;frac-83>U
Đúng 0

Bình luận (0)

B1. Cho A = ( -∞ ; a) với B = ( b; +∞ )Tìm điều kiện của a,b để :a, A giao B = rỗng b, AUB = Rc, RA = Bd, ( RA) giao ( RB) = rỗng


Lớp 10 Toán thù §2. Tập hòa hợp
1
0
Gửi Hủy

a/ Để (Acap B=varnothingLeftrightarrow ale b)

b/ Để (Acup B=RLeftrightarrow a>b)

c/ (Rackslash A=

(Rightarrow) Không sống thọ a; b thỏa mãn

d/ (Rackslash A=)

Để (left(Rackslash A ight)capleft(Rackslash B ight)=varnothingLeftrightarrow b


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thithptquocgia2016.com