Tìm m để bpt vô nghiệm

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm là tài liêu vô cùng hữu ích mà thithptquocgia2016.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Tìm m để bpt vô nghiệm

Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức về phương pháp, điều kiện, ví dụ và các dạng bài tập tìm m để phương trình vô nghiệm. Qua đó giúp các em học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để giải nhanh các bài Toán 10. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Công thức tính độ dài đường trung tuyến.

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

I. Điều kiện để bất phương trình vô nghiệm

Cho hàm số

*

*
có nghiệm với
*

*

*
có nghiệm với
*

*
vô nghiệm với
*

*
vô nghiệm với
*

*

*

B.

*

C.

Xem thêm:

*

D.

*

Lời giải :

Vì hệ số của

*
 còn phụ thuộc m nên ta xét hai trường hợp sau :

+ Trường hợp 1:

*
bất phương trình đã cho trở thành
*
Vậy bất phương trình có nghiệm
*
. Do đó m=1 không tỏa mãn yêu cầu bài toán.

*

Lời giải

TH1:

*

Vậy m = -2 thì bất phương trình có nghiệm

TH2:

*

Để bất phương trình

*
thì
*
có nghiệm với
*

*

Lời giải

TH1:

*

TH2:

*

Để bất phương trình

*
thì
*
có nghiệm với mọi
*

*
. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm
*

Lời giải

TH1:

*
(loại)

TH2:

*

Để bất phương trình

*
vô nghiệm
*
thì
*

0 \\\Delta 0 \\\Delta

0 \\\Delta "0 \\\Delta "

Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình vô nghiệm.

III. Bài tập tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Bài 1: Cho bất phương trình: (m + 1)x2 - (2m + 1)x + m - 2 = 0. Tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm.

Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau: mx2 - 2(m + 1) + m + 7 2 + 6x + 7 + m ≤ 0. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Bài 4: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình (m2 - x)x + 3

Bài 5: Tìm tát cả các giá trị của m để bất phương trình (4m2 + 2m + 1) - 5m ≥ 3x - m - 1 có tập nghiệm thuộc < -1; 1>

Bài 6: Cho bất phương trình: x2 + 2(m + 1)x + 9m - 5 Chia sẻ bởi:

*
Tử Đinh Hương