TRONG KHÔNG GIAN VỚI HỆ TỌA ĐỘ OXYZ CHO MẶT CẦU S

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến khía cạnh cầu có phương thơm trình x - 1 2 + y + 3 2 + z 2 = 9 . Tìm tọa độ chổ chính giữa I và bán kính R của mặt cầu đó.

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho mặt cầu s

A. I(-1;3;0); R=3

B. I(1;-3;0); R=9

C. I(1;-3;0); R=3

D. I(-1;3;0); R=9


*

*


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang đến phương diện cầu S : x + 1 2 + y − 2 2 + z − 1 2 = 9 . Tìm tọa độ chổ chính giữa I với nửa đường kính R của phương diện cầu (S).

A. I − 1 ; 2 ; 1 cùng R=3

B. I 1 ; − 2 ; − 1 cùng R=3

C. I − 1 ; 2 ; 1 và R=9

D. I 1 ; − 2 ; − 1 với R=9


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang lại mặt cầu tất cả phương trình x - 1 2 + y + 3 2 + z 2 = 4 . Tìm tọa độ trọng điểm I cùng nửa đường kính R của mặt cầu đó.

A. I - 1 ; 3 ; 0 , R = 2

B. I 1 ; - 3 ; 0 , R = 4

C. I 1 ; - 3 ; 0 , R = 2

D. I - 1 ; 3 ; 0 , R = 4


Trong không khí Oxyz, mang lại mặt cầu (S)bao gồm phương thơm trình ( x - 1 ) 2 + ( y - 2 ) 2 + ( z - 3 ) 2 = 25 . Tọa độ trung khu I và bán kính R của (S) là

A. I(1;2;3) với R=5.

B. I(-1;-2;-3) với R=5.

Xem thêm: Deadshot Là Ai Mới Là Xạ Thủ Mạnh Hơn? Tiểu Sử Nhân Vật: Floyd Lawton

C. I(1;2;3) với R=25.

D. I(-1;-2;-3) và R=25


Trong không khí cùng với hệ toạ độ Oxyz, mang lại phương diện cầu bao gồm pmùi hương trình x + 1 2 + y - 3 2 + z 2 = 16 . Tìm tọa độ vai trung phong I cùng nửa đường kính R của khía cạnh cầu đó.

A. I(-1;3;0), R = 16.

B. I(-1;3;0), R = 4

B. I(-1;3;0), R = 4

D. I(1;-3;0), R = 4


Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt cầu (S): ( x - 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + z 2 = 9 Tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

A. I(1;-2;0);R=3

B.I(-1;2;0);R=3

C.I(1;-2;0);R=9

D.I(-1;2;0);R=9


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyzkhẳng định tọa độ trọng tâm Icùng nửa đường kính Rcủa mặt cầu (S): x + 1 2 + y - 2 2 + z - 1 2 = 9

A. I(-1;2;1) với R = 3

B. I(1;-2;-1) với R = 3

C. I(-1;2;1) với R = 9

D. I(1;-2;-1) với R = 9


Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt cầu có phương trình x 2 + y 2 + z 2 + 2 x − 6 y − 6 = 0. Tìm tọa độ trọng điểm I và nửa đường kính R của khía cạnh cầu đó

A. I − 1 ; 3 ; 0 , R = 16

B. I 1 ; − 3 ; 0 , R = 16

C. I − 1 ; 3 ; 0 , R = 4

D. I 1 ; − 3 ; 0 , R = 4


Trong không khí cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang lại phương diện cầu tất cả phương thơm trình x 2 + y 2 + z 2 + 2 x - 6 y - 6 = 0 . Tìm tọa độ trung tâm I và bán kính R của mặt cầu kia.

A. I - 1 ; 3 ; 0 , R = 16

B. I 1 ; - 3 ; 0 , R = 16

C. I - 1 ; 3 ; 0 , R = 4

D. I 1 ; - 3 ; 0 , R = 4


Trong không khí cùng với hệ trục tọa độ Oxyz, mang đến phương diện cầu (S)bao gồm trung tâm I(-1;2;0)cùng bán kính R=3. Phương trình phương diện cầu (S)là: