Trung Hòa Hoàn Toàn 8 88 Gam Một Amin

Dựa vào vào PTHH ⟹ namin = nmuối bột ⟹ Phương thơm trình contact giữa R và n ⟹ Giá trị R cùng n → thỏa mãn nhu cầu.

Bạn đang xem: Trung hòa hoàn toàn 8 88 gam một amin

⟹ Công thức của amin.

Giải bỏ ra tiết:

hotline công thức phân tử của amin là R(NH2)n.

PTHH: R(NH2)n + nHCl → R(NH3Cl)n

Theo PTHH ⟹ namin = nmuối

⟹8,88R+16n=17,64R+52,5n⇒R=21n

Dựa vào giải đáp, xét n = 1 với n = 2.

Xem thêm: Vũ Công Phan Hiển Bao Nhiêu Tuổi, Làm Dâu Nhà Đại Gia, Phan Hiển Thú Nhận 17 Tuổi Đã Yêu Khánh Thi

+ Xét n = 1 ⟹ R = 21 → các loại.

+ Xét n = 2 ⟹ R = 42 → -C3H6- → thỏa mãn nhu cầu.

Vậy bí quyết của amin là H2NCH2CH2CH2NH2.


Câu trả lời này có hữu dụng không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Quá trình kết hợp các phân tử nhỏ tuổi (monome) thành thành phần phệ (polime) bên cạnh đó giải pchờ hồ hết phân từ bé dại không giống (tỉ dụ H2O) được Gọi là bội phản ứng


Câu 2:


Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH trọn vẹn, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn cục hỗn hợp X nhận được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 3:


Khi cho luồng khí hiđro (bao gồm dư) đi qua ống nghiệm đựng tất cả hổn hợp bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung lạnh đến khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Chất rắn còn lại vào ống nghiệm là


Câu 4:


Hỗn hợp M bao gồm nhị este solo chức. Cho m gam M chức năng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH nấu nóng, nhận được 17 gam một muối với 12,4 gam các thành phần hỗn hợp N tất cả nhị anđehit nằm trong cùng dãy đồng đẳng. Tỉ khối hận hơi của N so với H2 là 24,8. Cho m gam M phản bội ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 làm cho nóng, thu được về tối nhiều a gam Ag. Biết những phản bội ứng đông đảo xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m với a theo lần lượt là


Câu 5:


Cho các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe với Cu vào hỗn hợp HNO3, sau khi bội phản ứng chấm dứt nhận được dung dịch X với chất rắn Y. Muối chiếm được vào hỗn hợp X là


Câu 6:


Để bóc Ag thoát khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe nhưng mà ko làm cho biến hóa cân nặng Ag, ta dùng dư hóa chất


Câu 7:


Thí nghiệm làm sao sau đây chỉ xảy ra bào mòn hóa học?


Câu 8:


Số đồng phân este ứng cùng với phương pháp phân tử C3H6O2 là


Câu 9:


Trong các ion dưới đây, ion làm sao bao gồm tính thoái hóa khỏe khoắn nhất?


Câu 10:


Kim loại Fe không bội phản ứng với hóa học như thế nào tiếp sau đây vào dung dịch?


Câu 11:


Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại nào dưới đây chỉ được pha trộn bằng phương thức năng lượng điện phân lạnh chảy


Câu 12:


Hòa rã tất cả hổn hợp X có CuSO4 với Fe2(SO4)3 vào nước được dung dịch Y. Cho sắt dư vào dung dịch Y cho đến lúc các bội phản ứng chấm dứt chiếm được dung dịch Z tất cả cân nặng bởi khối lượng hỗn hợp Y (bỏ qua mất sự thủy phân của những ion vào dung dịch và sự bay tương đối của nước). Phần trăm trọng lượng của CuSO4 vào X là


Câu 13:


Hợp hóa học cơ học X (C8H15O4N) công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được sản phẩm hữu cơ có muối bột đinatri glutamat cùng ancol. Số cách làm kết cấu của X là


Câu 14:


Phản ứng như thế nào tiếp sau đây sai?


Câu 15:


Nung rét các thành phần hỗn hợp hóa học rắn A bao gồm a mol Mg cùng 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X với 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 với O2. X chảy trọn vẹn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, chiếm được dung dịch Y chứa m gam các thành phần hỗn hợp muối hạt clorua, cùng bay ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 với H2, tỉ kăn năn của Z so với H2 là 11,4. Giá trị m gần nhất


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam