Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

Câu 2.

Bạn đang xem: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

Nêu truyền thống trong đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam

Lời giải


1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước

- Do ở vị trí chiến lược trọng yếu và có tài năng nguim nhiều chủng loại nên từ Dựng nước

- Thời nào cũng vậy, quần chúng. # ta cũng luôn luôn nêu cao cảnh giác, chuẩn bị lực lượng đề chống giặc ngay lập tức từ thời bình. Trong chiến trực rỡ vừa chiến đấu, vừa sản xuất cùng sẳn sàng đối phó với kẻ thù.

2. Truyền thống lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều.

Trong lịch sử kẻ thù của nước ta thường là những nước lớn, gồm tiềm lực gớm tế, quân sự hơn ta nhiều lần.

Xem thêm:

Vì thế, lấy nhỏ đánh lớn lấy không nhiều địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, tạo sức mạnh của toàn dân đã trở thành truyền thống đấu tranh ma giữ nước của dân tộc ta

3. Truyền thống cả nước phổ biến sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện

- Để đánh thắng giặc, dân chúng ta đã đoàn kết tạo thành nguồn sức mạnh to lớn lớn .

- Nhân dân ta sớm nhận thức đất nước là tài sán tầm thường, nước mất thì công ty tan. Vì thế, các thế hệ người dân đã không sợ hi sinh, liên tục đứng lên đánh giặc.

4. Truyền thống thắng giặc bằng trí tuyệt vời, sáng sủa tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo

- Ông phụ thân ta có nhiều biện pháp đánh giặc độc đáo như: Tiên phát chế nhân (Lý Thường Kiệt), chế ngự sức mạnh của địch với phản công Lúc chúng suy yếu (Trần Quốc Tuấn), đánh lâu dài hơn (Lê Lợi), đánh thần tốc (Quang Trung)

- Thời kỳ chống Pháp cùng Mỹ ta đánh địch bằng mọi phương tiện cùng kết hợp nhiều hình thức. Nghệ thuật quân sự của ta là tạo hình thái chiến tranh mãnh mua răng lược

5. Truyền thống đoàn kết quốc tế

- Trong lịch sử dựng nước với giữ nước của dân tộc ta luôn có sự đoàn kết với các nước khác.

6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam

- Từ Khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

- Trong giai đoạn hiên ni, để giữ vững độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng đất nước giàu mạnh đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa sứ mệnh lãnh đạo của Đảng.