Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Câu hỏi: Hãy nêu ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần hoàn hở?

Lời giải:

Ưu điểm của hệ tuần trả kín đáo so với hệ tuần trả hởlà:Trong hệ tuần trả kín, ngày tiết chảy vào động mạch dưới áp lực cao, tốc độ tiết chảy nkhô giòn, ngày tiết đi được xa, điều hoà và phân phối huyết đến những cơ quan lại nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí với trao đổi chất cao.

Bạn đang xem: Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

*

Cùng Top lời giải tìm kiếm hiểu bỏ ra tiết hơn về hệ tuần trả với ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần trả hở nhé:

1. Cấu tạo tầm thường của hệ tuần hoàn

Hệ tuần trả gồm:

- Dịch tuần hoàn: tiết hoặc hỗn hợp máu – dịch tế bào.

- Tim: là cơ quan hút và đẩy ngày tiết chảy vào mạch huyết.

- Hệ thống mạch máu bao gồm: hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn

- Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển những chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

3. Các dạng hệ tuần trả ở động vật


a. Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn vào cơ thể, tại hệ tuần hoàn hở không tồn tại mao mạch. Gọi là “hở” vì chưng máu gồm thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ ưng ý hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

- Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai…) với chân khớp (côn trùng nhỏ, tôm…).

- Đặc điểm:

+ Máu được tyên ổn bơm vào động mạch cùng sau đó ập vào khoang cơ thể . Máu được trộn lẫn với dịch tế bào tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô.

+Máu tiếp xúc với trao đổi chất trực tiếp với những tế bào, sau đó trở về tyên ổn.

+Lượng tiết không nhiều (khoảng 3 – 10 % khối lượng cơ thể)

+ Máu chảy vào động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ ngày tiết chảy chậm.

Xem thêm:

b. Hệ tuần hoàn kín

Hệ thống tuần trả kín đáo là hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, ở đó máu lưu thông liên tục vào mạng lưới mạch máu.

- Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt với động vật bao gồm xương sống.

- Đặc điểm:

+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín đáo, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch cùng sau đó về tim.

+Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

+ Máu chảy vào động mạch dưới áp lực cao hoặc mức độ vừa phải, tốc độ ngày tiết chảy nkhô cứng.

- Hệ tuần trả bí mật có 2 loại: hệ tuần trả đơn gồm ở cá; hoặc hệ tuần trả kxay ở team động vật bao gồm phổi như lưỡng cư, trườn giáp, chyên với thụ.

4. Đường đi của huyết vào mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim)

- Hệ tuần hoàn hở : Máu được tyên bơm vào động mạch với sau đó ập lệ vùng ngày tiết. Ở đây, tiết trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp ngày tiết – dịch mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc cùng trao đổi chất trực tiếp với các tế bào của cơ thể, sau đó trở về tyên ổn với lại được tyên ổn bơm đi.

- Hệ tuần trả bí mật : Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín đáo, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch với sau đó về tyên ổn. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

5. Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần trả hở.

Trong hệ tuần trả kín đáo, tiết chảy vào động mạch dưới áp lực cao, tốc độ ngày tiết chảy nhanh khô, tiết đi được xa, điều hoà và phân phối ngày tiết đến các cơ quan nkhô nóng. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí với trao đổi chất cao.