VẬT SÁNG AB ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH CỦA MỘT THẤU KÍNH HỘI TỤ CÓ TIÊU CỰ 20CM

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vật sáng AB đặt lên trên trục chủ yếu cùng vuông góc với trục thiết yếu của một thấu kính hội tụ bao gồm tiêu cự 20centimet. lúc đặt thứ sáng sủa biện pháp thấu kính 10centimet thì địa điểm, đặc điểm, chiều và độ béo của hình họa là

A. phương pháp thấu kính 20centimet, ảo, trái hướng và gấp hai đồ gia dụng.

Bạn đang xem: Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

B.giải pháp thấu kính 20cm, ảo, thuộc chiều cùng gấp rất nhiều lần thứ.

C.giải pháp thấu kính 20cm, thật, ngược chiều và gấp đôi đồ.

D.giải pháp thấu kính 20centimet, thật, cùng chiều và gấp hai trang bị.


*

Chọn câu trả lời B

*


Vật sáng sủa AB bỏ lên trục chính với vuông góc cùng với trục bao gồm của một thấu kính hội tụ bao gồm tiêu cự 20cm. Khi đặt thiết bị sáng sủa giải pháp thấu kính 10cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ béo của ảnh là

A. bí quyết thấu kính 20centimet, ảo, trái hướng với gấp rất nhiều lần vật

B. bí quyết thấu kính 20centimet, ảo, cùng chiều cùng gấp đôi vật

C. phương pháp thấu kính 20centimet, thật, trái hướng cùng gấp đôi vật

D. bí quyết thấu kính 20centimet, thiệt, cùng chiều và gấp đôi vật


Phía trước một thấu kính hội tụ bao gồm tiêu cự 40cm, đặt một đồ dùng sáng sủa nhỏ tuổi AB vuông góc với trục thiết yếu thấu kính, A nằm tại trục bao gồm với bí quyết thấu kính một khoảng chừng 20cm. Để chiếm được hình ảnh thiệt cao bằng nhị lần trang bị thì nên dịch vật ra xa thấu kính một quãng là từng nào so với địa chỉ ban sơ của vật?

A. 20cm

B. 60cm

C. 40cm

D. 80cm


Một trang bị sáng sủa AB đặt vuông góc với trục thiết yếu của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) cho ảnh thật A 1 B 1 cao 1,2cm. Khoảng cách từ tiêu điểm đến chọn lựa quang chổ chính giữa của thấu kính là 20centimet. Giữ ngulặng thấu kính, dịch chuyển trang bị kia đi một đoạn 15cm dọc theo trục chủ yếu thấu kính mang đến ảnh ảo A 2 B 2 cao 2,4centimet. Khoảng cách từ bỏ thứ mang đến thấu kính trước lúc di chuyển và độ dài của đồ dùng lần lượt là

A. 20cm và 0,6cm

B. 30cm với 0,6cm

C. 20cm cùng 1,8cm

D. 30centimet cùng 1,8cm


Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 30 centimet. Vật sáng sủa AB đặt vuông góc với trục bao gồm của thấu kính. Ảnh của thiết bị chế tác bởi vì thấu kính trái chiều cùng với trang bị và cao gấp tía lần thứ. Vật AB phương pháp thấu kính.

A. đôi mươi cm

B.

Xem thêm:

30 cm

C. 15 cm

D. 40 cm


Vật sáng AB đặt lên trục thiết yếu và vuông góc cùng với trục chính của một thấu kính hội tụ gồm tiêu cự trăng tròn cm. khi đặt trang bị sáng giải pháp thấu kính 10 cm thì vị trí, đặc thù, chiều và độ béo của hình ảnh là

A. bí quyết thấu kính trăng tròn cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật

B. phương pháp thấu kính trăng tròn m, ảo, cùng chiều cùng gấp rất nhiều lần vật

C. phương pháp thấu kính trăng tròn cm, thật, trái hướng cùng gấp đôi vật

D. phương pháp thấu kính 20 cm, thiệt, cùng chiều và gấp đôi vật


Vật sáng sủa AB để trên trục chủ yếu và vuông góc cùng với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ bao gồm tiêu cự đôi mươi cm. Lúc đặt đồ sáng bí quyết thấu kính 10 centimet thì địa điểm, tính chất, chiều và độ phệ của ảnh là

A. cách thấu kính 20 cm, ảo, thuộc chiều với gấp đôi thiết bị.

B. biện pháp thấu kính 20 cm, ảo, trái chiều với gấp rất nhiều lần thiết bị.

C. phương pháp thấu kính đôi mươi cm, thiệt, trái chiều cùng gấp rất nhiều lần đồ.

D. bí quyết thấu kính đôi mươi cm, thật, thuộc chiều cùng gấp rất nhiều lần vật


Vật sáng sủa AB đặt lên trục bao gồm và vuông góc cùng với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ bao gồm tiêu cự đôi mươi centimet. Khi đặt vật dụng sáng sủa biện pháp thấu kính 30 cm thì địa điểm, tính chất, chiều và độ phệ của ảnh là

A. giải pháp thấu kính 60cm, ảo, ngược hướng và gấp rất nhiều lần đồ gia dụng.

B. biện pháp thấu kính 60centimet, thật, thuộc chiều cùng gấp rất nhiều lần vật.

C.bí quyết thấu kính 60cm, thật, ngược chiều với gấp rất nhiều lần thiết bị.

D.biện pháp thấu kính 60cm, ảo, thuộc chiều và gấp đôi đồ gia dụng.


Vật sáng sủa AB bỏ trên trục thiết yếu với vuông góc cùng với trục bao gồm của một thấu kính hội tụ gồm tiêu cự 20 cm. Lúc đặt trang bị sáng sủa giải pháp thấu kính 10 cm thì địa chỉ, tính chất, chiều với độ lớn cùa hình họa là:

A. Cách thấu kính 20 cm, ảo, thuộc chiều cùng gấp đôi vật

B. Cách thau kính đôi mươi cm, ảo, ngược chiều cùng gấp đôi vật

C. Cách thấu kính 20 cm, thiệt, trái chiều với gấp đôi vật

D. Cách thấu kính 20 centimet, thiệt, thuộc chiều và gấp đôi vật


Vật sáng sủa AB để lên trên trục bao gồm và vuông góc cùng với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ bao gồm tiêu cự trăng tròn centimet. khi đặt thiết bị sáng sủa biện pháp thấu kính 10 cm thì địa điểm, đặc thù, chiều và độ mập cùa hình họa là: