CHO MỘT VÀI VÍ DỤ (KHÁC VỚI VÍ DỤ TRONG BÀI HỌC) VỀ TẬP TÍNH BẨM SINH VÀ TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

Bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- Tập tính là chuỗi bội nghịch ứng của động vật vấn đáp kích ưa thích từ bỏ môi trường xung quanh bên trong hoặc bên ngoài cơ thể để động vật trường tồn cùng trở nên tân tiến.

- Ví dụ: Chlặng làm tổ, loài kiến sống thành bầy.

*