Vùng Có Hệ Số Sử Dụng Đất Canh Tác Cao Nhất Nước Ta Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vùng gồm hệ số áp dụng khu đất canh tác cao nhất việt nam là

A. Đồng bởi sông Cửu Long.

Bạn đang xem: Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bởi sông Hồng.


*

Chọn giải đáp D

Đồng bằng sông Hồng gồm lịch sử hào hùng khai quật lâu lăm, nhân dân có tay nghề rạm canh tăng vụ yêu cầu đấy là vùng gồm thông số thực hiện đất cao nhất toàn nước.Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Tại NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Các vùng

Sản lượng lúa

Cả nước

35.832,9

Đồng băng sông Hồng

6.183,5

Trung du miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải Nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông Nam Bộ

1.624,9

Đồng bởi sông cửu Long

19.298,5

Biểu thứ thích hợp độc nhất nhằm biểu đạt cơ cấu sản lượng lúa cả năm phân theo những vùng sinh sống VN là

A. Biểu vật dụng cột

B. Biểu vật tròn

C. Biểu đồ gia dụng cột chồng

D. Biểu vật dụng miền


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: ngàn người)

Vùng

Năm 2010

Năm 2015

Đồng bằng sông Hồng

5448,3

6432,0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

2444,9

2905,0

Bắc Trung Bộ

1705,7

2155,8

Duyên hải Nam Trung Bộ

3054,1

3422,8

Tây Nguyên

1487,2

1627,2

Đông Nam Bộ

8298,6

10131,6

Đồng bởi sông cửu Long

4077,1

4393,1

Tổng số

26515,9

31067,5

Để diễn tả cơ cấu tổ chức dân số thị trấn phân theo vùng sinh sống VN năm 2010 với năm 2015, biểu thiết bị nào dưới đây tương thích nhất?

A. Biểu đồ con đường.

B. Biểu thiết bị cột ghnghiền.

C. Biểu đồ vật tròn.

D. Biểu đồ dùng miền.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO VÙNG NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2000

Năm 2015

Trung du và miền núi Bắc Bộ

112trăng tròn,8

13050,2

Đồng bằng sông Hồng

17039,2

19700,9

Bắc Trung Bộ

10101,8

10487,9

Duyên hải Nam Trung Bộ

6625,4

9182,8

Tây Nguyên

4236,7

5607,9

Đông Nam Bộ

12066,8

16090,9

Đồng bởi sông Cửu Long

16344,7

17589,2

Cnạp năng lượng cđọng vào bảng số liệu, cho thấy thừa nhận xét như thế nào tiếp sau đây đúng về dân số mức độ vừa phải phân theo vùng của nước ta năm năm ngoái đối với năm 2000?

A. Trung du với miền núi Bắc Sở tăng muộn nhất.

B.Đồng bằng sông Cửu Long tăng vọt độc nhất.

Xem thêm: Pick-Up Là Gì - 10 Ý Nghĩa Thú Vị Của Cụm Từ Pick Up

C. Dulặng hải Nam Trung Bộ tăng nhanh hao độc nhất.

D.Tây Nguyên tăng tối thiểu.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

2010

2013

2014

2015

Đồng bằng sông Hồng

363,7

585.1

645.3

724.0

Đông Nam Bộ

616.1

892.5

979.3

1070,9

Đồng bởi sông Cửu Long

302.6

479.1

545.3

595.7

Căn cứ vào bảng số liệu, cho thấy dìm xét nào sau đây đúng về tổng vốn nhỏ lẻ hàng hóavới lệch giá dịch vụ tiêu dùng của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồngbằng sông Cửu Long tiến trình 2010 - 2015?

A. Tổng mức nhỏ lẻ sản phẩm & hàng hóa với lệch giá các dịch vụ tiêu dùng của Đồng bởi sông Hồng tăng nhiều tuyệt nhất.

B. Tổng nấc nhỏ lẻ sản phẩm & hàng hóa với doanh thu dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng muộn nhất.

C. Tổng nấc nhỏ lẻ hàng hóa với lợi nhuận các dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng tăng nkhô cứng duy nhất.

D. Tổng nút kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa và doanh thu các dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đông Nam Bộ tăng nkhô giòn độc nhất vô nhị.