X là một peptit có 16 mắt xích

Câu hỏi :

X là 1 trong những peptit gồm 16 đôi mắt xích (được sản xuất từ bỏ những -amino axit no, hsống, có 1 team -NH2 với 1 nhóm –COOH).

Bạn đang xem: X là một peptit có 16 mắt xích

Để đốt cháy m gam X nên sử dụng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X mang đến tác dụng cùng với lượng vừa đủ hỗn hợp NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp hóa học rắn Y.

Xem thêm:

Đốt cháy hoàn toàn Y vào bình chứa 12,5 mol không khí, toàn thể khí sau phản bội ứng cháy được ngưng tụ khá nước thì còn sót lại 271,936 lít tất cả hổn hợp khí Z. Biết các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, các khí đo sống đktc, vào bầu không khí tất cả 20% thể tích O2 sót lại là N2. Giá trị sớm nhất của m là?


*