Ý Nghĩa Sinh Học Của Hiện Tượng Thụ Tinh Kép Ở Thực Vật Hạt Kín

A.Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực với mẫu (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

Bạn đang xem: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín

B.Sự kết hợp của nhị nhân giao tử đực với nhân của trứng cùng nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử cùng nhân nội nhũ.

C.Sự kết hợp của nhân nhị giao tử đực với cái (trứng) vào túi phôi tạo thành hợp tử.

D.Sự kết hợp của nhì tinch tử với trứng ở vào túi phôi.

Lời giải:

Đáp án đúng:B.Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử với nhân nội nhũ.

Giải thích:

Thụ tinch kép ở thực vật bao gồm hoa là sự kết hợp của nhì nhân giao tử đực với nhân của trứng với nhân cực vào túi phôi tạo thành hợp tử cùng nhân nội nhũ.

Xem thêm: Những Điều Ít Biết Về Nsnd Trung Đức Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiết Lộ Đặc Biệt Về Nsưt Đức Trung

*

Kiến thức mở rộng:

1. Thụ tinch là gì?

Thụ tinc là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để có mặt đề nghị hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới.

2. Thụ tinc knghiền là gì?

Là hiện tượng cả 2 nhân tyêu thích gia thụ tinh, vào đó nhân thứ nhất hợp với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ 2 hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo đề xuất tế bào tam bội (3n). Thụ tinc kxay chỉ tất cả ở thực vật hạt kín (thực vật bao gồm hoa).

3. Quá trình thụ tinch kép

Tế bào ống phấn vào hạt phấn nảy mầm tạo ra ống phân. Ống phấn sinch trưởng chiếu thẳng qua vòi nhụy, qua lỗ túi phôi vào trong túi phôi→giải pđợi 2 giao tử, một giao tử (n) hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), một nhân còn lại (n) hợp nhất với nhân cực (2n) ở trung trung tâm túi phôi tạo thành nhân tam bội (3n), phạt triển thành nội nhũ cung cấp dinch dưỡng mang đến phôi.

+ Giao tử đực 1 (n) + trứng (noãn cầu) (n)→hợp tử (2n)

+ Giao tử đực 2 (n) + nhân cực (2n)→nhân nội nhũ (3n)

4. Thụ tinc kép ở thực vật bao gồm hoa (thực vật hạt kín)

Thực vật hạt kín đáo là nhóm thực vật bao gồm hoa, có cơ quan sinh dưỡng phân phát triển đa dạng. Thực vật hạt kín đáo tất cả hoa, quả hạt cùng hạt nằm trong quả. Thụ tinh kép là một đặc trưng của thực vật hạt kín, là cơ sở để nhận biết sự khác biệt vào quá trình sinch sản giữa thực vật hạt trần cùng thực vật hạt kín

+ Ở thực vật hạt kín, hạt được bao bọc bởi quả, được quả bảo vệ và cung cấp dinch dưỡng; vì đó, thực vật hạt kín đáo phải trải qua quy trình thụ tinch knghiền.

+ Đối với thực vật hạt trần hạt ko ở trong quả do đó không tồn tại quá trình thụ tinh knghiền tạo phôi mà chỉ gồm thụ tinch tạo hợp tử

5. Ý nghĩa của thụ tinh kép

Hình thành bộ phận dữ trữ chất dinch dưỡng để nuôi phôi phạt triển mang lại đến Khi hiện ra cây non tất cả khả năng tự dưỡng bảo đảm mang đến thế hệ nhỏ khả năng ham mê nghi cao với sự biến đổi của điều kiện môi trường để duy trì giống nòi giống.Chúng ta tất cả thể nhận thấy ưu điểm của thụ tinh kép trải qua sự vạc triển của thực vật hạt kín đáo và thực vật hạt trần, theo đó môi trường sống của thực vật hạt kín đáo đa dạng hơn, sự tiến hóa cao hơn so với thực vật hạt trần.