Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

Phân tích luận điểm của V.I. Lênin: Ý thức là hình ảnh chủ quan tiền của thế giới khách hàng quan?

*

Lời giải

Theo quan tiền điểm mácxít, ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được chuyển vào vào đầu óc con người cùng được cải biến đi ở vào đó; ý thức là một hình ảnh chủ quan lại của thế giới khách quan.

Bạn đang xem: Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

Ý thức là sản phẩm của vật chất nhưng đó là sản phẩm của dạng vật chất gồm tổ chức cao nhất đó là óc người, ý thức chỉ tồn tại trong óc người. Nội dung của ý thức do thực tại một cách khách quan quy định, thực tại một cách khách quan giống như “bản chính”, ý thức giống như “bản sao”. Ý thức là sự phản ánh thế giới một cách khách quan trải qua lăng kính chủ quan tiền của mỗi người, gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người, nội dung của ý thức là vì thế giới một cách khách quan quy định. Như vậy, ý thức ko phải là vật chất, nhưng là hình ảnh của vật chất, phản ánh thế giới vật chất; là hình ảnh của sự vật được thể hiện vào bộ óc nhỏ người.

Sự phản ánh của ý thức có dấu ấn của chủ thể phản ánh. Quá trình phản ánh của ý thức là quá trình “cái vật chất” được di chuyển vào óc người với được cải biến vào đó. Do đó, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào bản thân chủ thể vào quá trình phản ánh thế giới một cách khách quan.

Thứ nhất, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào trình độ, năng lực của chủ thể trong quy trình phản ánh. Đó là tri thức, sự hiểu biết của chủ thể về tự nhiên và làng mạc hội. Trình độ của chủ thể càng cao thì phản ánh thế giới vật chất càng chính xác và việc điều chỉnh hành động của mình cũng khoa học hơn.

Xem thêm: Cách Đổi Tên Facebook Không Phải Dùng Tên Thật, Có Nhất Thiết Phải Đổi Tên Facebook Hay Không

Thứ hai, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào khiếp nghiệm của chủ thể. Sự giàu sang hay túng bấn của kinh nghiệm sẽ trực tiếp quy định chất lượng, hiệu quả phản ánh hiện thực khả quan của ý thức.

Thứ ba, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc, bị bỏ ra phối bởi lập trường giai cấp của chủ thể phản ánh. *

Hình như, sự phản ánh của ý thức còn bị đưa ra phối bởi tình cảm, ý chí của chủ thể phản ánh.

Trong nhận thức cùng cải tạo thực tiễn đòi hỏi phát huy tính năng động chủ quan liêu của ý thức, bồi dưỡng tri thức, tình cảm, ý chí, đồng thời chống chủ quan lại, duy ý chí.